Hoe willen we de openbare ruimte zien in de toekomst?

Overal in onze streek kom je openbare ruimte tegen. Deze is dus heel bepalend voor de beleving van de linten, dijken en paden van de Zaanse dorpen. De openbare ruimte wordt door iedereen gebruikt, bijvoorbeeld om van de ene plek naar de andere te gaan. Er staan ook veel objecten in, zoals palen, borden, drempels, parkeervakken, verkeerslijnen, bomen en bestrating. Die objecten, kleuren en materialen maken dat mensen de openbare ruimte soms als druk, rommelig of onoverzichtelijk ervaren.

Hoe ervaar jij de openbare ruimte binnen de Zaanse linten, dijken en paden? Vind je ze belangrijk of juist niet? Wat van die ruimte moeten we zo houden en wat mag of moet anders? En hoe zou dat dan anders moeten?

Gespreksonderwerpen

De openbare ruimte is het belangrijkste onderdeel van de linten, dijken en paden. Hierin zit de samenhang van de verschillende gebieden.

De openbare ruimte van de verschillende linten, dijken en paden moet overal van een vergelijkbare kwaliteit zijn.

Aanpassingen in de openbare ruimte vanwege verkeersveiligheid moeten passen in het beeld van de linten, dijken en paden.

Het gebruik (verkeer/fiets/winkel/bedrijven) van de linten, dijken en paden is belangrijker dan de uitstraling.