Wat weet jij van de geschiedenis van de linten, dijken en paden in Zaanstad?

Linten, dijken en paden in Krommenie

Al in de 11e eeuw woonden er mensen in het gebied bij  Krommenie. De eerste schriftelijke vermeldingen van het boerendorp  Krommenie komen uit de tweede helft van de 13e eeuw. De  boeren ontgonnen het moeras vanaf het Crommeije (nu: de Kil, de Noorder-  en Zuiderham) richting de huidige Nauernasche Vaart. Daarna kwamen  woningen vooral langs de ontginningsdijk te staan. Zo ontstond de  lintvormige bebouwing van Krommenie. Rond 1500 verdween de akkerbouw  door daling van de bodem en ging men over op veeteelt.

Lees meer over Krommenie in de cultuurhistorische verkenning en deel hieronder jouw aanvullingen!

Reageren2 reacties
Zondag 07 jan 2018 om 10:39 door R.W.B. Wasscher

Ik vind dat het ontstaan van Krommenie beter beschreven kan worden, ik wil hier wel een bijdrage aan leveren.

Maandag 08 jan 2018 om 13:16 door Gemeente Zaanstad

Hartelijk dank voor je mooie aanbod! Wij nemen via e-mail contact met je op.

Dit vind ik een goed idee

Nog geen argumenten aanwezig.

Dit vind ik geen goed idee

Nog geen argumenten aanwezig.