Wat weet jij van de geschiedenis van de linten, dijken en paden in Zaanstad?

Om de cultuurhistorische waarden van de historische dijken, linten en dwarspaden te bepalen, maakt de gemeente Zaanstad een zogenaamde Cultuurhistorische Verkenning. Vakspecialisten werken daarvoor samen met medewerkers van andere organisaties die veel met de paden, linten en dijken te maken hebben. De provincie Noord-Holland bijvoorbeeld. Maar: ook inwoners van Zaanstad hebben veel kennis over de geschiedenis van het gebied. Graag leggen we daarom ons concept voor de Cultuurhistorische Verkenning (.pdf, 20 MB) aan je voor ter aanvulling. Weet jij alles van de geschiedenis van linten, paden en dijken in jouw omgeving? Deel het met ons!

Gespreksonderwerpen

Assendelft is waarschijnlijk het oudste dorp van de gemeente Zaanstad. In de 10e eeuw na Christus vestigden boeren zich langs de oevers van het IJ en de  Wijkermeer, aan de noor...

Haaldersbroek is een dorp dat in de middeleeuwen is ontstaan in een  Vaartpolder (de Kalverpolder). Het heeft een T-vormige structuur langs  twee haaks op elkaar staande sloten....

Koog aan de Zaan is vermoedelijk in de 16e eeuw ontstaan bij de Kogerhem, waar ook een sluisje was. Naast dat sluisje kwam in de 17e eeuw een herberg (nu De Waakzaamheid). Ten z...

Al in de 11e eeuw woonden er mensen in het gebied bij  Krommenie. De eerste schriftelijke vermeldingen van het boerendorp  Krommenie komen uit de tweede helft van de 13e eeuw. D...

In de 10e eeuw werd het gebied vanaf de Crommeije ontgonnen.  In 1280 werd de Westdijk gemaakt om het achterland te beschermen tegen  het water. Waarschijnlijk was dit het begin...

Nauerna is het enige plaatsje in het buitengebied in Zaanstad dat  ontstond langs de zeedijken. Het is ontstaan bij een sluis tussen het IJ  en het Twiske, later vergraven tot d...

Westknollendam is vermoedelijk in de 15e eeuw ontstaan bij  een dam in de Zaan, de Knollendam. Hier was veel verkeer en goed  viswater. Toen de dam in 1637 werd afgegraven, liep...

Westzaan is één van de oudste dorpen van onze gemeente, ontstaan in de 12e eeuw. Het is één van de oudste nederzettingen in de Zaanstreek en  vanuit Westzaan zijn de dorpen aan ...

Aan het einde van de 12e eeuw had je de Hogendijk op de  westoever en de Zuiddijk op de oostoever van de Zaan. Aan de monding van  de Zaan werd tussen 1288 en 1300 een dam gebou...

Wormerveer is halverwege de 14e eeuw ontstaan vlakbij het  veer naar Wormer. Dit veer bestond al rond 1350 en was een belangrijke  verbinding tussen de oostoever en westoever va...

Zaandijk is aan het eind van de 14e eeuw gesticht vanuit  Westzaan. De huidige Guisweg was het Kerkepad naar Westzaan waar de  bewoners naar de kerk gingen. In 1543 woonden er 7...

Ik zou de leidraad van de Provincie volgen  en de kennis en zorg van de Stichting het Oer-IJ.   Er is al veel onderzoek gedaan naar het gebied, roep burgers bij elkaar, bepaal h...