Toekomst Zaanse Schans

Hoe ziet de Zaanse Schans - nu al de meest bezochte toeristische attractie van Nederland - eruit in 2030, als er 3 miljoen toeristen worden verwacht? Zaankanters met hart voor de Zaanse Schans worden van harte uitgenodigd mee te denken en hun mening te geven.

De bezoekersaantallen van de Zaanse Schans groeien explosief. De  gemeente Zaanstad en de stichting Zaanse Schans onderzoeken hoe de  Zaanse Schans ook in de toekomst leefbaar en bereikbaar blijft. Voor  bezoekers, voor bewoners én voor ondernemers. Hebt u hart voor de Zaanse Schans? Dan was u van harte uitgenodigd mee te denken en uw mening te geven over de toekomst van de Zaanse Schans. Van 20 juli tot 1 oktober kon dat via deze site. Inmiddels is er met medenemen van alle geopperde ideeën een voorkeursscenario gekozen. Neem een kijkje op de site om te zien hoe het verder gaat: http://www.toekomstzaanseschans.zaanstad.nl 

Thema's

De  musea op de Schans zijn belangrijk. Maar wat kan  er nog meer? Welke activiteiten en functies zijn er passend, en welke  juist niet? En ontbreekt er nog iets op en om De Sch...

Op de Schans zelf wordt het steeds drukker met fietsers en  voetgangers. Dat geeft problemen, dus er is een nieuwe fietsroute nodig.  Wat is daarvoor een goede plek? En wat voor...

Denkt u dat treinreizigers (vanaf het station naar de  Kalverringdijk) of bezoekers per bus of auto (aan het Schansend) zich goed ontvangen voelen op de Schans? Wat zijn mogelij...

De parkeerdruk op de Zaanse Schans is nu al enorm. Waar is ruimte voor nieuwe parkeervoorzieningen?

De Leegwaterweg wordt steeds drukker en er ontstaan onveilige situaties. Wat kunnen we  doen om hem toch veilig en overzichtelijk te houden?

In de toekomst verwacht Zaanstad een stijging van het aantal toeristen, dat de Zaanse Schans bezoekt. Het aantal kan mogelijk oplopen tot 3 miljoen per jaar (nu ruim 1 miljoen)....

Welk soort ondernemingen zijn passend op de Zaanse Schans?