Wonen in het gebied

  • 100% voor

Er moeten strenge eisen voor de uitstraling van woningen komen

Er staan veel monumenten in het gebied dat is bijzonder. Daarom moet er goed gekeken worden naar de mogelijkheden om monumenten uit te breiden of nieuwbouw toe te voegen. Het stellen van strenge eisen aan de uitstraling en kwaliteit van de gebouwen is daarom een goed idee.

Reageren

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Dit vind ik een goed idee

Er moet passend gebouwd worden.

Dinsdag 14 feb 2017 om 14:48 door Linda Tammerijn

Passend bij het karakter van het terrein qua bouwstijl en in deze tijd vind ik dat duurzame bouw een randvoorwaarde is.

Reageren

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Dit vind ik geen goed idee

Nog geen argumenten aanwezig.