Wonen in het gebied

Over wonen is in de nota van uitgangspunten al aangegeven dat er maximaal 120.000m2 voor woningbouw bestemd mag worden. 

Hoeveel woningen dat zijn, hangt dan af van de grootte van de woningen. Ook staat al vast dat er niet in het bos gewoond mag worden.

Gespreksonderwerpen

 zo lang dat geen nadelige gevolgen heeft voor mijn woongenot. Dat betekent dat de hoogbouw niet dicht bij de bestaande bebouwing mag komen te staan. 

Reserveer een deel  van het terrein voor Klaine Hoisies, en dan het liefst de duurzame, 'off the grid' versies hiervan. Of maak er her en der plaats voor, verspreid over het ter...

Er staan veel monumenten in het gebied dat is bijzonder. Daarom moet er goed gekeken worden naar de mogelijkheden om monumenten uit te breiden of nieuwbouw toe te voegen. Het st...

Geen tegen argumenten gevonden.