Ondernemen in het gebied

In het gebied kunnen zich bedrijven vestigen op maximaal 180.000 m2 bruto vloeroppervlak.

Alle diverse bedrijven kunnen zich op het terrein vestigen, zo lang zijn niet meer dan 50 dB geluidbelasting veroorzaken op de eigen perceelsgrens.

Andere overlast moet eveneens voldoende beperkt blijven.

Gespreksonderwerpen

Steeds meer ondernemers hebben zich inmiddels gevestigd in een van de gebouwen op het Hembrugterrein. Bedrijvigheid is goed voor de ontwikkeling van het gebied dus we moeten bed...