Inrichting Havenstraat – Hemkade

De huidige inrichting van de Havenstraat en Hemkade blijft behouden. Dit betekent dat de groene inrichting en het profiel van de weg behouden blijft. Tussen beide straten blijft de huidige verbinding voor langzaam verkeer (en afsluiting voor motorvoertuigen) bestaan. 

Gespreksonderwerpen

Als wandelaar wordt je van de sokken gereden door fietsers (elektrisch en gewoon) en af en toe een auto.Het geplaatste hek (zie foto) kan makkelijk een meter naar achter.

Vanaf november 2016 heeft de gemeente Amsterdam te kennen gegeven dat de Cruise Terminal Amsterdam nu  teveel  toeristenoverlast geeft. De Gemeente Zaanstad heeft hier wel oren ...

Op meer plekken langs de Havenstraat en Hemkade zou het mogelijk moeten zijn om wandelend of fietsend het Hembrugterrein op te kunnen komen.

Auto's ,vrachtwagens e.d. rijden doorgaans te hard op het terrein. En verwachten geen voetgangers en fietsers. Hierdoor bestaan er  een aantal gevaarlijke onoverzichtelijke plek...