Het unieke karakter van het Hembrugterrein moet behouden blijven.

Wat heeft Zaanstad een geschenk in handen. Een prachtig terrein met monumenten en een monumentaal bos.

Hou dit geschenk in tact. Plaats woningen  die bij het terrein horen dus niet heel hoog. Red de monumenten van de ondergang en plaats er geen torens van 15 of 30 meter voor. Maak er geen vinex wijk van. Hou de zichtlijnen naar het water en de openheid. Het terrein staat nu te koop en er wordt volop gesproken over interesse van projectontwikkelaars uit het buitenland.

Vastgoedhandelaren uit het buitenland kennen de historie van het terrein en de omgeving niet. Dan wordt het terrein volgebouwd met zoveel mogelijk woningen en worden de monumenten dus overschaduwd. De zichtlijnen en de openheid gaan verloren. Kies dus voor projectontwikkelaars met hart voor het erfgoed.Gespreksonderwerpen