Bos & groen

Het bos moet behouden blijven voor recreatie en natuur. Dat is afgesproken in de nota van uitgangspunten.

In het bos is ruimte voor wandelen en fietsen. De bestaande gebouwen kunnen gebruikt worden voor verschillende activiteiten. 

Gespreksonderwerpen

Het Kleibos op het Hembrugterrein is ernstig vervuild en de monumenten in het bos zijn vervallen. De toekomstige eigenaar zal dit herstellen en een nieuwe functie zoeken. Welke ...

Geen tegen argumenten gevonden.

Jammer genoeg is er al veel van het oorspronkelijke kleibos weggekapt. Het eens zo mysterieuze plekje in Zaandam, heeft die aantrekkingskracht helaas verloren. Maar laten we kij...