Naam Hembrugterrein

De aanduiding Hembrugterrein is onjuist.Het gaat om een buitendijkse landtong en westen van de Zaan die volgens alle kaarten eeuwenlang De Hem heette.  1.De Hembrug lag naast niet op hert zgn Hembrugterrein, dus kan het gebied niet naar de Hembrug genoemd worden. 2.Hembrug is op zich een verwijzing naar de naam De Hem. Hembrugterrein is dus een verwijzing naar een naam die al een verwijzing is,derhalve een dubbele verwijzing!  3.Het is niet logisch naar een verdwenen spoorbrug te noemen.   Conclusie:  De Hem is de juiste historische naam van het overgrootste deel van het nu te ontwikkelen oude industriegebied.De naam moet voortaan weer DE HEM worden, wat ook gemakkelijk in de mond ligt  en lekker kort.

Pieter Helsloot


Gespreksonderwerpen