Omgevingsplan Hembrugterrein

Voor het Hembrugterrein en omgeving wordt een omgevingsplan opgesteld. In zo’n plan komt te staan wat er in het gebied mogelijk is aan functies en activiteiten en welke regels daarvoor gelden. Bijvoorbeeld over evenementen, het bos of wonen op het terrein. Daarvoor zijn we ook benieuwd naar de ideeën van Zaankanters. Tot 15 april 2017 kon u meepraten over de toekomst van het Hembrugterrein. Op dit moment kunt u geen ideeën meer toevoegen en worden alle opbrengst verwerkt en afgewogen. U kunt op https://hembrugterrein.zaanstad.nl het document met alle opbrengst lezen.


Voor het Hembrugterrein en omgeving wordt een omgevingsplan opgesteld. In zo’n plan komt te staan wat er in het gebied mogelijk is aan functies en activiteiten en welke regels daarvoor gelden. Praat hier mee over de toekomst van het Hembrugterrein.


Het Hembrugterrein is een bijzondere locatie met een rijk cultuurhistorisch verleden en unieke kwaliteiten. Het Rijksvastgoedbedrijf, Provincie Noord-Holland en de gemeente Zaanstad willen het gebied ontwikkelen tot een gemengd gebied waar ruimte is om te wonen, te werken en te ontspannen. Natuurlijk met behoud van bestaande gebiedskenmerken (landschap, natuur, structuur, bebouwing).

Vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet wordt voor het Hembrugterrein, de Havenstraat ten zuiden van de Den Uylbrug, en de Hemkade ten oosten van de Provincialeweg, een omgevingsplan opgesteld in plaats van een bestemmingsplan.

Een omgevingsplan is voor alle betrokken partijen een nieuwe en vernieuwende manier van ontwikkelen. Voor een omgevingsplan gelden andere regels dan voor de huidige reguliere bestemmingsplannen. Een van deze regels is dat er uitgebreide participatie met de direct belanghebbenden plaatsvindt. Dit betekent dat de gemeente het gesprek aangaat met de belangrijkste belanghebbenden en hun advies meeneemt als input voor het omgevingsplan.

Praat u ook mee?

Projectfases

  • 1Ideeën ophalen
    Afgerond
  • 2Ideeën verwerken
    In uitvoering
  • 3Omgevingsplan ter besluitvorming
    Volgende fase

Thema's

De huidige inrichting van de Havenstraat en Hemkade blijft behouden. Dit betekent dat de groene inrichting en het profiel van de weg behouden blijft. Tussen beide straten blijft...

Het bos moet behouden blijven voor recreatie en natuur. Dat is afgesproken in de nota van uitgangspunten.In het bos is ruimte voor wandelen en fietsen. De bestaande gebouwen kun...

Over wonen is in de nota van uitgangspunten al aangegeven dat er maximaal 120.000m2 voor woningbouw bestemd mag worden. Hoeveel woningen dat zijn, hangt dan af van de grootte va...

Het Hembrugterrein wordt ontsloten vanaf de rotonde in de Provincialeweg. De ingang aan de Hemkade blijft als ingang behouden, maar is ondergeschikt en hoort niet tot de hoofdwe...

In het gebied kunnen zich bedrijven vestigen op maximaal 180.000 m2 bruto vloeroppervlak.Alle diverse bedrijven kunnen zich op het terrein vestigen, zo lang zijn niet meer dan 5...

In het gebied mogen evenementen gehouden worden. Deze kunnen binnen gehouden worden en grote buitenevenementen mogen tijdens 8 evenementenweekenden per jaar plaatsvinden. Het ge...

Als we 1000 extra woningen gaan toevoegen en jonge gezinnen naar het Hembrugterrein willen halen zullen we moeten nadenken over onderwijs.  Dependance van een bestaande basissch...

Design Campus HembrugterreinHet Hembrugterrein zou een ideale plek zijn voor een design campus waar MBO/HBO/WO opleidingen op het gebied van ontwerpen en produceren samen komen....

Op het Hembrugterrein wordt 120.000 m2 bruto vloeroppervak bestemd voor wonen/werken.De intentie is om zoveel mogelijk woningen te bouwen. Bij 500 woningen komen er 850 auto's b...

Bewoners van de Havenstraat en Hemkade wonen in een gebied dat al zwaar belast is qua milieu.Rondom zijn industrieterreinen. Er is vliegverkeer. Er is scheepvaart op de Zaan.Er ...

Wat heeft Zaanstad een geschenk in handen. Een prachtig terrein met monumenten en een monumentaal bos.Hou dit geschenk in tact. Plaats woningen  die bij het terrein horen dus ni...

Zaanstad is de enige grote gemeente zonder hoger onderwijs. Daar moet verandering in komen. Maak van het Hembrug terrein een universiteitscampus.

Groen is goud waard en we hebben er te weinig van. Veel groen draagt bij aan het welbevinden van mensen. We hebben het nodig en er is veel te weinig van in de gemeente. Wees daa...

De aanduiding Hembrugterrein is onjuist.Het gaat om een buitendijkse landtong en westen van de Zaan die volgens alle kaarten eeuwenlang De Hem heette.  1.De Hembrug lag naast ni...

De aanduiding Hembrugterrein is onjuist.Het gaat om een buitendijkse landtong en westen van de Zaan die volgens alle kaarten eeuwenlang De Hem heette.  1.De Hembrug lag naast ni...