Zuiddijk

In 2040 is weer te zien dat de Zuiddijk een dijk is en dat de Burcht een buitendijks stuk land is: het hoogteverschil tussen beide delen is weer zichtbaar gemaakt. Langs de Burcht tot aan de Schubertstraat heeft de dijk een functie voor bezoekers en bewoners, op de begane grond horeca afgewisseld met detailhandel, daarboven wordt gewoond. Verder naar het zuiden ook gemixt met wonen op de begane grond; vanaf de Ganzewerfstraat naar het zuiden wordt er vooral gewoond.

  • Behoud van het kleinschalige karakter
  • Goede verbinding tussen centrum en Zaandam Zuid
  • Noordelijk deel grenzend aan de Burcht ook kleinschalige detailhandel en horeca
  • Maatschappelijke voorzieningen zorgen voor levendigheid

Gespreksonderwerpen

Heeft u een goed gespreksonderwerp?