Wonen

Er is een flinke woningbouwopgave, maar binnen het gebied wordt niet ingezet op maximale verdichting.  Voor dit gebied ligt de grootste opgave namelijk in het verbeteren van de openbare ruimte voor bezoekers en bewoners. In Centrum Oost is er daarom naar verwachting plek voor ongeveer 800 nieuwe woningen. We streven naar een gemixte woonomgeving. Omdat in de omgeving van Centrum Oost relatief veel sociale woningbouw is, wordt in dit gebied een percentage van 20% tot 30% sociale huur gehanteerd bij nieuwbouwontwikkelingen. Voor de rest van de woningbouw wordt ingezet op vrije sector huur en diverse koopsegmenten.

  • In omliggende wijken ook herontwikkelingen om ook deze wijken te laten profiteren van de opwaardering en de verdichting
  • Ook inzetten op gezinnen door bijvoorbeeld gezinsappartementen te bouwen
  • Levensloopbestendig bouwen – van jong tot oud
  • Naast nieuwe voorzieningen ook aansluiting zoeken bij bestaande voorzieningen (bijv. speeltuintje) en daarvan de kwaliteit verbeteren.

Gespreksonderwerpen

Heeft u een goed gespreksonderwerp?