recreatie Zuiderham Krommenie

In de tijd dat het V.M.B.O in Krommenie aan de provinciale weg/rosariumlaan werd gebouwd ,werd achter de Tritonlaan de afwatering direct achter de toekomstige nieuwe  geluidswal tot ongeveer 1.1 meter uitgebaggerd .

De afwatering was in de zomer, voordat de nieuwe  bestaande geluidswal werd opgehoogd, een geliefd viswater en speelvijver voor kleine bootjes.  In de winter was het een geliefde schaatsbaan voor de kinderen uit de Zuiderham.

Na het ophogen van de oude geluidswal werd door het gewicht van de wal de afwatering nagenoeg dichtgedrukt waardoor de bodem op meerdere plaatsen boven water kwam  en de met name de zomer recreatie voor kinderen schier onmogelijk werd.

Mijn idee is dat  het op diepte brengen van de afwatering een groot recreatief pluspunt voor de Zuiderham kan zijn en dan vooral voor ouders met kleinere kinderen. De visstand nu bijna tot nul gereduceerd zou er zijn voordeel mee doen

Dat ook het waterschap i.v..m. afwatering hier profijt van zal hebben is misschien nog een. 

Gaarne de Gemeentelijke overweging.

Gespreksonderwerpen

Heeft u een goed gespreksonderwerp?