Energie en Klimaat

De ambitie is dat Zaanstad – en dus ook Centrum Oost – voor 2050 volledig energieneutraal wordt, en daarmee ook geen CO²-uitstoot meer oplevert. De oplossing weten we nu nog niet, deze zal namelijk door de tijd heen veranderen. Wel hanteren we de volgende uitgangspunten voor de bebouwing:

  • Bestaande gebouwen worden voorzien van duurzame energie;
  • De benodigde energie wordt zoveel mogelijk in het gebied zelf opgewekt;
  • De nieuwbouw wordt zoveel mogelijk energieleverend
  • Mobiliteit wordt duurzamer (o.a. elektrisch vervoer)
  • Daken worden benut voor zonnepanelen en/of voor groen

Het toevoegen van groen, zowel op de daken als op maaiveld, draagt niet alleen bij aan een aantrekkelijkere openbare ruimte maar is in het kader van gezondheid en klimaatadaptatie ook noodzakelijk. Door begroeide daken zijn de gebouwen koeler, de bomen in de openbare ruimte creëren schaduw en de grond onder de begroeiing kan water opnemen. Ook  wordt het hierdoor leuker om de fiets te pakken of te gaan lopen.

Gespreksonderwerpen

Heeft u een goed gespreksonderwerp?