Bereikbaarheid

De ruimte die de auto nu krijgt in het gebied is erg bepalend voor de kwaliteit en uitstraling van de openbare ruimte. In 2040 is Centrum Oost een gebied geworden waar de kwaliteiten veel beter tot zijn recht komen. De auto is veel minder zichtbaar aanwezig. Het parkeren gebeurt in parkeergebouwen, hierdoor wordt in ieder geval de Burcht vrij gemaakt van auto’s. Naast dat de auto minder zichtbaar is, is er zichtbaar meer ruimte gekomen voor de fietser en de voetganger. Dit in combinatie met beter openbaar vervoer maakt dat de bereikbaarheid van het gebied via land en water is verbeterd.

  • Auto minder aanwezig – hierdoor meer ruimte voor groen
  • Voor auto worden gebouwde parkeervoorzieningen gerealiseerd
  • Meer gebruik van de fiets
  • Beter openbaar vervoer netwerk
  • Aantrekkelijke wandelroutes
  • Op de lange termijn bruggen autovrij

Gespreksonderwerpen

Heeft u een goed gespreksonderwerp?