MAAK.Centrum Oost: van hier en nu naar 2040

Ook op de lange termijn wil Zaanstad een stad zijn waar mensen met plezier wonen, werken en leren. De gemeente werkt daarom voor Centrum Oost aan een gebiedsperspectief: een toekomstbeeld voor de ideale buurt in 2040. Hierin staan de ambities en uitgangspunten voor Centrum Oost in de toekomst. Hoe willen we dat het gebied er dan uitziet? We stellen het samen op grond van informatie van experts en vakspecialisten, maar ook met input van inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen in Zaanstad. Laat horen wat je ervan vindt en hoe jij wilt bijdragen aan de toekomst van Centrum Oost. Op deze plek kun je dat van 5 tot en met 20 september doen.

Analyse van het gebied
Eerder maakten we op basis van eigen onderzoek, met hulp van partners en dankzij vele gesprekken met de buurt een analyse. Die is aangeboden aan de gemeenteraad. 

Ambities gebiedsperspectief opstellen
Sindsdien deden we verder onderzoek. We zetten een tweede stap: van het hier en nu naar de verre toekomst in 2040. Hoe willen we dat Centrum Oost er dan uitziet? Sommige zaken staan al vast vanuit het ambitiedocument van MAAK.Zaanstad. Ook zijn er maatschappelijke ontwikkelingen waarmee we rekening moeten houden. Zo wordt het gebruik van gas steeds minder vanzelfsprekend. Ook krijgen we in de toekomst vaker periodes die veel natter zijn, maar ook periodes die juist warmer en droger zijn dan nu. 

In gesprek over de ambities
Op 22 mei 2018 deelden we de opgestelde ambities en uitgangspunten voor de toekomst van Centrum Oost met de buurt en andere belanghebbenden. Bezoekers konden hierop reageren en aangeven wat zij nog missen. De gespreksonderwerpen die op de agenda stonden, vind je hier. Ook kon je online reageren op praatmee.zaanstad.nl, naar de inloopmomenten op 23 en 24 mei komen of een persoonlijke afspraak met de procesmanager maken. 

Aanvullingen op gebiedsperspectief verwerken
Van de reacties die we hebben ontvangen, is per thema een verslag gemaakt. Dit hebben we gebruikt om het gebiedsperspectief aan te vullen en hiervan een nieuwe (concept)versie te maken. In deze conceptversie hebben we Centrum Oost ingedeeld in negen verschillende gebieden en thema's. De uitleg per thema vindt u onder het kopje 'Thema's'.

 1. Het Waterfront en de Prins Hendrikkade
 2. De Burcht
 3. Zuiddijk
 4. Touwslagersstraat en omgeving
 5. De Peperstraat
 6. Klauwershoek, historisch centrum van de stad
 7. Wonen
 8. Bereikbaarheid
 9. Energie en Klimaat

In gesprek over het concept gebiedsperspectief
De conceptversie van het gebiedsperspectief laten we graag aan u zien tijdens één van de inloopmomenten. Van 19 juli tot en met 27 juli was een eerste reactiemoment op het concept gebiedsperspectief van MAAKgebied Centrum Oost. Mensen gaven aan dat ze die periode te kort vonden en te dicht op de zomervakantie. Daarom heeft het projectteam besloten om na de zomer nog eens gelegenheid te geven om te reageren op het perspectief. We laten dan meteen zien wat er met de reacties die we al kregen, is gedaan. En hoe het perspectief er inmiddels uitziet. U bent van harte uitgenodigd in het MAAK-pand aan de Peperstraat 134a om hierop uw reactie te geven en vragen te stellen. De inloopspreekuren zijn op:  

 • Woensdagmiddag 5 september, 13:00 – 17:00 uur
 • Vrijdagmiddag 7 september, 13:00 – 17:00 uur
 • Woensdag 12 september, 13:00 – 17:00 uur
 • Vrijdag 14 septebmer, 13:00 – 17:00 uur
 • Woensdag 19 september,13:00 – 17:00 uur

Als u niet naar de inloopmomenten kunt komen
Ook kunt u van 5 september tot en met 20 september online op de uitgangspunten reageren via deze website. Klik hiervoor op het thema waarover u uw reactie wilt geven. Het gehele concept-gebiedsperspectief staat vanaf 5 september op deze website.

Wat gebeurt er met uw bijdrage?
De reacties die we ontvangen, gebruiken we om het gebiedsperspectief 2040 verder af te maken. Deze wordt vervolgens aan het gemeentebestuur voorgelegd. Daarbij zit ook een samenvatting van de reacties en uitleg wat er met de reacties is gedaan.

Projectfases

 • 1Analyse
  Afgerond
 • 2Ambities opstellen
  Afgerond
 • 3In gesprek
  Afgerond
 • 4Aanvullingen verwerken
  Afgerond
 • 5In gesprek over concept
  In uitvoering

Thema's

In Centrum Oost zien we anno 2040 een Burcht die een ontmoetingsplek is voor de buurt en omliggende wijken, en waar ook bezoekers van elders welkom zijn om te genieten van de wa...

In 2040 trekt een waterfront dat zich uitstrekt dat zich uitstrekt van De Fabriek tot voorbij de Burcht bezoekers naar het historisch hart van de stad. Het autoverkeer over de b...

In 2040 is weer te zien dat de Zuiddijk een dijk is en dat de Burcht een buitendijks stuk land is: het hoogteverschil tussen beide delen is weer zichtbaar gemaakt. Langs de Burc...

In 2040 is de Touwslagerbuurt een aantrekkelijke woonbuurt met wat kleinschalige bedrijvigheid. Een nieuwe gebouwde parkeervoorziening die bereikbaar is via de A.G. Verbeekstraa...

De Peperstraat heeft een groene uitstraling gekregen door de toevoeging van bomen en beplanting in de straat en aan de gevels. Deze ruimte is ontstaan doordat er vrijwel geen au...

Vooral gericht op trekken van bezoekersVergroten identiteit door versterken cultuurhistorieKenmerkende kleinschaligheid behoudenAmbachten en cultuur en horecaWonen op de verdieping

Er is een flinke woningbouwopgave, maar binnen het gebied wordt niet ingezet op maximale verdichting.  Voor dit gebied ligt de grootste opgave namelijk in het verbeteren van de ...

De ruimte die de auto nu krijgt in het gebied is erg bepalend voor de kwaliteit en uitstraling van de openbare ruimte. In 2040 is Centrum Oost een gebied geworden waar de kwalit...

De ambitie is dat Zaanstad – en dus ook Centrum Oost – voor 2050 volledig energieneutraal wordt, en daarmee ook geen CO²-uitstoot meer oplevert. De oplossing weten we nu nog nie...

In de tijd dat het V.M.B.O in Krommenie aan de provinciale weg/rosariumlaan werd gebouwd ,werd achter de Tritonlaan de afwatering direct achter de toekomstige nieuwe  geluidswal...

 De  Oberonlaan ,Tritonlaan en Titanialaan zijn van twee zijden toegangkelijk voor auto`s. De breedte van de weg veroorzaakt vaak problemen bij auto`s die elkaar tegemoet komen ...

Zelf een thema?