Zaandam-Zuid

Wat vind jij belangrijk in Zaandam-Zuid? Voeg je gespreksonderwerp toe.

Gespreksonderwerpen

De Zuiddijk is een leuke straat. Maar de aantrekkelijkheid betreft winkels/horeca en daardoor een levendige straat is minimaal. De straat kan volgens mij veel aantrekkelijker wo...

Natuurlijk kan een houtkachel gezellig zijn in de wintermaanden. Helaas ervaren buurtbewoners soms onbedoeld / onbewust overlast van houtrook van buren. Vooral bij weinig wind k...

Vanuit de flats aan de Harpoeniersstraat en de Commandeursstraat wordt zeer regelmatig eten over het balkon gegooid op het grasveld tussen de flats, zoals (oud) brood (met zakke...

  • 100% voor

Winkels

Graag  een supermarkt voor alle bewoners van Zuid (Straat Davis).Het blijft toch lastig om de dagelijkse boodschappen te doen, doordat er geen of normale (goedkope) supermarkt o...

 vrouwen zijn vaak ongehuwd en/of hebben niet meewerkende mannen.kinderen zijn daar vaan het slachtoffer van.Problemen: taalachterstand = achterstand op arbeidsmarkt; activiteit...

Ik woon in de Burgermeesterbuurt en kan mijn auto bijna nooit kwijt, dit komt omdat er steeds meer mensen hier hun  bedrijfs bus  en kleine vrachtwagen hier parkeren, en als je ...

Geen tegen argumenten gevonden.

Zelf woon ik op het stukje eenrichtingsverkeer tussen Zuiddijk en Jonge Arnoldusstraat, en dat al ruim 35 jaar met groot plezier.  Mijn grote ongenoegen en frustratie is dat vee...

Geen tegen argumenten gevonden.
  • 100% voor

Buurttuin

Er zijn diverse groenplekken waar weinig of geen begroeiing is naast gras. Maak een plek voor en door bewoners waar ze elkaar ontmoeten, planten van bloemen, groenten en fruit. ...

Geen tegen argumenten gevonden.

Huurders in Zaanstad betalen gemiddeld € 567 per jaar aan woonlasten. Denk hierbij aan riool en afvalheffing.Daarmee is Zaanstad de duurste gemeente in Nederland.Waarom is Zaans...

Geen tegen argumenten gevonden.

's nachts veel ongenode gasten zwerven door de omliggende wijken, dit geeft een zeer onveilig gevoel en overlast door afval wat ze achterlaten. Ook regelmatige overlast van fout...

Geen tegen argumenten gevonden.
  • 100% voor

Zwerfvuil

Bij de ondergrondse afvalcontainers op het pleintje bij de Morgensterstraat wordt veel grofvuil en afval gedumpt. Het is er altijd een bende.

Meer groen omdat het het voor allerlei zaken van belang is. Meer groen voor meer ruimte voor vogels, vleermuizen, insecten, de mens en vele anderen. Meer groen tegen opwarming s...

Geen tegen argumenten gevonden.

Het behoud van oude panden en stimuleren deze zo authentiek mogelijk te houden. Dit is wat Zaandam en omgeving toch nog enigszins mooi en gezellig maakt. Een goed bestemmingspla...

Geen tegen argumenten gevonden.

Zeer regelmatig staan er jongeren bij de basisscholen in de Burgemeestersbuurt wiet te roken. Ook staan zij op andere plaatsen in de wijk of hangen de hele avond in een auto voo...

Geen tegen argumenten gevonden.

Aan de Weer grenzen 3 verzorgingstehuizen, 4 basisscholen en 2 scholen voor het voortgezet onderwijs. Een drukke straat van ca. 2.5 km lang. Al jaren lang is de verkeers(on)veil...

Betere zorg voor Groenvoorziening Vissershop. De veldjes en de strook langs het water aan de Notenlaan zijn ontzettend smerig door alle honden die er uitgelaten worden. (Ook uit...

Ik erger me er steeds meer aan dat te pas en te onpas op alle mogelijke dagen van de week grof vuil op een wanordelijke hoop wordt gegooid op de stoep in de bocht van La Palma. ...

Huisvuilcontainers worden niet geleegd als zij vol zijn. De extra vervuiling die daardoor ontstaat wordt niet opgeruimd maar gebruikt om d.m.v. een zogenaamde HETERDAAD (overtre...

Verschillende huizen zijn opgekocht en worden verhuurd aan Bulgaren. Deze wonen met meerdere gezinnen in de woningen . De eigenaar doet niets aan onderhoud. De huizen zijn nooit...

We kunnen er niet omheen dat als we iets over de Islam zeggen we als racist worden weggezet. Daarnaast zetten ze zichzelf als slachtoffer weg. Een open positieve discussie is da...