Zaanstad Algemeen

Heb jij een onderwerp / stelling over Zaanstad in het Algemeen? Hier kun je deze stelling als gespreksonderwerp plaatsen.

Gespreksonderwerpen

De uitbreiding van Schiphol is vrijwel dagelijks nieuws. De huidige luchthaven zorgt reeds voor ernstige hinder voor 160.000 omwonenden, daar zitten zeker enige duizenden Zaanka...

  • 100% voor

Gezondheid

Hoe gezond is het in Zaanstad Noord?A8- A9. Aanvliegroute Schiphol.SluipverkeerWaterpeil polder

Geen tegen argumenten gevonden.

voorbeeld : Mensen die de voetpaden  en wegen in hun wijk sneeuwvrij maken, mensen die lid zijn van een vrijwillige brandweer, mensen die openbaar groen onderhouden etc., zouden...

Geen tegen argumenten gevonden.

Jarenlang heel veel geld naar Zaanstad Centrum gegaan. Veel voorzieningen in de dorpen weggehaald. Kan dat naar  aantal inwoners gaan. Zaandam opdelen in b.v. 4 delen en de dorp...

Aan de rand van de gemeente. Geen politiebureau in de buurt.