Waarom een fietspad door het weiland langs de Haansloot.

Fietspad langs de Haansloot is overbodig

Donderdag 24 jan 2019 om 14:42 door Naam bekend bij redactie

Even een stukje geschiedenis betreffende het fietspad.

In 2006 heet te toenmalige wethouder Linnenkamp het voorstel; gedaan aan het ROA (Regionaal Orgaan Amsterdam).

In 2013 is een presentatie gegeven over de aanleg van het fietspad

Op 13 februari 2014 zijn er 2 moties ingediend betreffende het fietspad tw.:

Motie 1: PvdA en ROSA: Schrappen laarzenpad en aanleg fietspad

        Voor   :PvdA; VVD;CDA;ROSA (18 stemmen)

        Tegen: ZOG;D66;GrL;SP;ZIP;POV;DZ;ChrU;PvdIJ;PB (14 stemmen)

Motie 2SP: Draagt het college op om van het fiets- en wandelpad af te zien.

        Voor   :ZOG;D66;GrL;SP;ZIP;POV;DZ;ChrU;PvdIJ;PB

        Tegen:PvdA; VVD;CDA;ROSA

Het afgelopen jaar (2018) heb ik gezien dat de gemeente Zaanstad motie 1 uitvoert. Land- en grondmetingen.

Financiën:

De stadsregio Amsterdam heeft een subsidie toegezegd van ca 40% van de kosten.

In de begroting is een subsidie opgenomen van de provincie Noord-Holland. Deze bedraagt 50% van de eigen bijdrage.

Rekenvoorbeeld:

Begroting 1.200.000 40% = 480.000

restant = 720.00 50% = 360.000

Dus Zaanstad is minimaal 360.000 euro kwijt aan het fietspad op basis van 2015.

Je kunt dus aannemen dat het meer wordt.

Op basis van bovenstaande kan je concluderen dat dit een zeer langlopend project is waar verschillende mensen aangewerkt hebben.

Mijn voorkeur als bewoner langs de Haansloot is dan ook, omdat de er geen handhaving is op het nieuw aan te leggen fietspad, dat dit plan verwerpen wordt.

Reageren1 reactie
Donderdag 14 feb 2019 om 11:46 door Rob Velt

Per fiets kun je heel gemakkelijk vanuit het dorp via de Zilverschoonlaan en Westdijk richting Uitgeest fietsen. Dit kan ook via Krommeniedijk, waar je ook een prachtig uitzicht hebt op het stukje natuur. Een extra fietspad aanleggen is onnodig. Voorts zou het aanleggen van een fietspad een stukje natuur opofferen en kan een voorbode zijn om in dit stukje natuur woningen te bouwen.

Reageer op dit argument

Plaats een reactie

Reacties (1)

Donderdag 14 feb 2019 om 11:46 door Rob Velt

Per fiets kun je heel gemakkelijk vanuit het dorp via de Zilverschoonlaan en Westdijk richting Uitgeest fietsen. Dit kan ook via Krommeniedijk, waar je ook een prachtig uitzicht hebt op het stukje natuur. Een extra fietspad aanleggen is onnodig. Voorts zou het aanleggen van een fietspad een stukje natuur opofferen en kan een voorbode zijn om in dit stukje natuur woningen te bouwen.