Krommenie

  • 14% voor
  • 86% tegen

Waarom een fietspad door het weiland langs de Haansloot.

Geen fietspad door de Woudpolder in krommenie.

Reageren2 reacties
Donderdag 07 feb 2019 om 11:32 door Karin van Nieuwenhuizen

Er zijn zaken die meer aandacht verdienen, dit is op dit moment totaal geen noodzaak idd. Ik denk dat iedereen zo te zien het daar mee eens is. Laten we eerst eens geld besteden aan het bereikbaar en leefbaar houden van dit dorp.

Vrijdag 08 feb 2019 om 21:37 door Naam bekend bij redactie

Dat wordt een prachtig fietspad-wandelpad langs de polder.

Dit vind ik een goed idee

Geldverspilling

Woensdag 06 feb 2019 om 17:21 door M.C. Groot

Als je via de Noorderham fietst  heb je al een prachtig fietspad ( rondje Krommeniedijk )  en richting Uitgeest waarom nog geld verspillen aan nog een fietspad in een weiland ! Laat de natuur nou toch eens natuur blijven . We moeten steeds meer inleveren!!

Reageren2 reacties
Zondag 10 feb 2019 om 15:42 door Wies van Eden

Ik ben het totaal eens met M.C.Groot, dat het geldverspilling eerste klas is, zo ook de 11 likes met mij op dit bericht.
Maar volgens mij is dit bericht aan de verkeerde kant van de stellingen beland, wat de peiling dus negatief beïnvloed.
Geldverspilling=tegen fietspad=duim naar beneden=kleur rood!
Dit is dus een stelling die aan de rechterkant had moeten staat met de titel"Geldverspilling"in de kleur rood, iets waar het sowieso 11 personen het mee eens zijn!

Donderdag 14 feb 2019 om 14:11 door Naam bekend bij redactie

Geen fietspad.Vanaf de westdijk prachtig uitzicht op de woud polder.
Makkelijk te bereiken vanaf provinciale weg en Krommenie .
Geldverspilling dus.

Veilig en aantrekkelijk

Donderdag 07 feb 2019 om 20:06 door Maurits Boshart

Als een redelijk bejaarde fietser vind ik het prima dat er een fietsverbinding in Krommenie komt waar ik op de omgeving kan letten en niet op mijn leven bedreigende auto's. 

Reageren1 reactie
Zondag 10 feb 2019 om 10:55 door Michiel Schultz

Veilig? Wat dacht u van wandelaars met los lopende honden, brommers en E- bikes. Er zal geen handhaving zijn op dit fietspad, waardoor het een vrijplaats zal worden voor allerhande ellende en overlast.

Mooi een fietspad langs de Woudpolder

Vrijdag 08 feb 2019 om 20:43 door Naam bekend bij redactie

Voor heel veel krommenieers een aanwinst dit fiets-wandelpad. 

Tevens een ontbrekende schakel in het fietsroutenetwerk van vrijliggende fietspaden

Reageren

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Dit vind ik geen goed idee

totaal onnodig

Maandag 21 jan 2019 om 13:33 door yvon Valk

Je kan rondom de polder fietsen/ wandelen/ en kanovaren.

Is NOOIT ondezoek gedaan naar nut en noodzaak. Is via sociale media gekeken of er animo voor was . 

Naar de dieren is nooit gekeken terwijl de Noodrse woelmuis er voorkomt en de weidevogels iets beter gaan.

Van handhaving kan geen sprake zijn is ons verteld. Waarom dit doordrukken? 

Reageren4 reacties
Dinsdag 22 jan 2019 om 17:58 door Naam bekend bij redactie

Ik denk dat de personen die dit bedacht hebben, nog nooit zijn wezen kijken ! Bovendien is de oversteek vanaf de Rosariumlaan ontzettend gevaarlijk , je kunt erop wachten dat er slachtoffers gaan vallen. En zo nutteloos, er leiden nog drie andere wagen naar hetzelfde punt !!

Vrijdag 25 jan 2019 om 11:26 door Naam bekend bij redactie

Wat een geldverspilling voor een pad wat nog niet eens echt door de natuur loopt, zoals de Westdijk en de Woudpolderweg.
Stop a.u.b. met deze onzin.

Donderdag 31 jan 2019 om 13:52 door Ed Tilleman

Ik heb jaren geleden bij het opstarten van dit idee betrokken geweest . Toen was het de bedoeling een wandelpad te maken . Jaren dus niets meer gehoord en toen las ik opeens dat het een fietspad moet worden .? Ach de volgende keer dat ik er van hoor zal het wel een snelweg worden .

Vrijdag 08 feb 2019 om 17:16 door Wies van Eden

Het zal inderdaad wel bedacht zijn door Pakken Met Stropdas achter een bureau die nog nooit de polder in "real life" hebben gezien en een enorme pot geld over hebben.
En zoals Ed ook aanhaalt....Van wandelpad naar fietspad naar snelweg? voor je het weet wordt er een hele woonwijk uit de grond gestampt.
Afserveren die plannen dus!

Onzinnig plan, omdat een fietspad door het weiland de vogels verjaagt.

Zondag 20 jan 2019 om 21:37 door Michiel Schultz

Het fietspad zou de fietser dichter bij de natuur moeten brengen en laten genieten van de weidevogels en flora en fauna. Maar ik denk dat de vogels zullen worden verstoord.

Het fietspad kost 1.2 miljoen en dan nog de jaarlijkse kosten.  

Het fietspad komt op een veen weiland, en zal dus altijd weg zakken.

Reageren4 reacties
Maandag 21 jan 2019 om 11:39 door Naam bekend bij redactie

Helemaal mee eens. Bovendien zullen de watervogels, die langs de oevers broeden, voorgoed verdwijnen .

Maandag 21 jan 2019 om 15:59 door Bernhard Boot

Het lijkt inderdaad een volkomen onnodig fietspad daar er al één ligt aan de andere kant. Het zal inderdaad de rust in het gebied ernstig verstoren voor de vogels en andere weidedieren. Door het, naar mijn mening, moeten gebruiken van veel zand zal bij de aanleg een langdurige verstoring zijn. Mogelijk zullen de kosten veel hoger worden daar beschoeiing van sloten etc. waarschijnlijk niet is meegeteld.

Dinsdag 29 jan 2019 om 11:50 door Naam bekend bij redactie

Waar vind je nog zo'n mooi veenweidegebied aan Randstedelijk gebied?
Ieder voorjaar kun je vanaf de buitenrand de grutto als eerste aanhoren komen en de lente kan beginnen. Algauw volgen de kieviten, tureluurs en af en toe ooievaars. Ik heb met eigen ogen het aantal broedparen zien teruglopen en dan loopt er nog niet eens een fietspad in dit veenweideland.
Een fietspad door het broedgebied zal de laatste weidevogels de das om doen en dan zijn alle inspanningen van de beherende boer voor niets geweest.
In de winter overwinteren er ook veel soorten, bijvoorbeeld de wulp.
Het Rosarium gebied wordt in de winter bestookt met vuurwerk en handhaving komt altijd te laat. Met de komst van een fietspad zal de jeugd er een gebied bij krijgen om zich uit te leven in het donker.

Zondag 10 feb 2019 om 15:52 door Wies van Eden

Iedereen heeft het over "wat als" het fietspad er daadwerkelijk ligt......
Maar de aanleg en bouw van het belachelijke fietspad zal op zich al zoveel puinhoop, lawaai en overlast met zich meebrengen, dat tegen de tijd dat het klaar is en opgeleverd wordt er geen kip meer wil broeden en alle andere dieren en vogels eieren voor hun geld kiezen en voorgoed vertrekken!

Teveel fietsers schaadt de natuur. Raar maar waar...

Woensdag 23 jan 2019 om 15:04 door George en Leydy De Vries - Stapelkamp

Fietsers zijn vaak erg arrogant en laten veelal blijken geen enkele verkeersregel te eerbiedigen. Ik vind dat deze respectloze grondhouding bij veel fietsers, elektrofietsers, racefietsers en dikke bandenfietsers (we hebben hier geen 'mountains'...) hen niet het recht kan geven om alweer een stuk natuur in bezit te nemen. Kijk naar de Waterleidingduinen en het wangedrag van fietsers daar - op het strand langs de waterlijn ben je je leven ( en je hondje ) ook niet zeker als er weer zo'n kudde fietsers voorbijdendert. Langs Krommeniedijk moet je in het weekeinde donders oppassen door de racefanaten die blindelings langsjakkeren en voorrang eisen. - Om deze reden(en) heb ik inmiddels mijn lidmaatschap van de Fietsersbond opgezegd-. Het gedrag van veel (sport-)fietsers is vaak het probleem; men verstoort de rust en het vredige gevoel van wandelaars en ze maken vaak respectloos gebruik van een stukje natuur waar dieren voorrang verdienen. Het is raar, maar het is wel waar. 

Reageren

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Fietspad langs de Haansloot is overbodig

Donderdag 24 jan 2019 om 14:42 door Naam bekend bij redactie

Even een stukje geschiedenis betreffende het fietspad.

In 2006 heet te toenmalige wethouder Linnenkamp het voorstel; gedaan aan het ROA (Regionaal Orgaan Amsterdam).

In 2013 is een presentatie gegeven over de aanleg van het fietspad

Op 13 februari 2014 zijn er 2 moties ingediend betreffende het fietspad tw.:

Motie 1: PvdA en ROSA: Schrappen laarzenpad en aanleg fietspad

        Voor   :PvdA; VVD;CDA;ROSA (18 stemmen)

        Tegen: ZOG;D66;GrL;SP;ZIP;POV;DZ;ChrU;PvdIJ;PB (14 stemmen)

Motie 2SP: Draagt het college op om van het fiets- en wandelpad af te zien.

        Voor   :ZOG;D66;GrL;SP;ZIP;POV;DZ;ChrU;PvdIJ;PB

        Tegen:PvdA; VVD;CDA;ROSA

Het afgelopen jaar (2018) heb ik gezien dat de gemeente Zaanstad motie 1 uitvoert. Land- en grondmetingen.

Financiën:

De stadsregio Amsterdam heeft een subsidie toegezegd van ca 40% van de kosten.

In de begroting is een subsidie opgenomen van de provincie Noord-Holland. Deze bedraagt 50% van de eigen bijdrage.

Rekenvoorbeeld:

Begroting 1.200.000 40% = 480.000

restant = 720.00 50% = 360.000

Dus Zaanstad is minimaal 360.000 euro kwijt aan het fietspad op basis van 2015.

Je kunt dus aannemen dat het meer wordt.

Op basis van bovenstaande kan je concluderen dat dit een zeer langlopend project is waar verschillende mensen aangewerkt hebben.

Mijn voorkeur als bewoner langs de Haansloot is dan ook, omdat de er geen handhaving is op het nieuw aan te leggen fietspad, dat dit plan verwerpen wordt.

Reageren1 reactie
Donderdag 14 feb 2019 om 11:46 door Rob Velt

Per fiets kun je heel gemakkelijk vanuit het dorp via de Zilverschoonlaan en Westdijk richting Uitgeest fietsen. Dit kan ook via Krommeniedijk, waar je ook een prachtig uitzicht hebt op het stukje natuur. Een extra fietspad aanleggen is onnodig. Voorts zou het aanleggen van een fietspad een stukje natuur opofferen en kan een voorbode zijn om in dit stukje natuur woningen te bouwen.

Kwetsbare poldervogels beschermen

Vrijdag 25 jan 2019 om 17:11 door Naam bekend bij redactie

Onnodig.  Er is genoeg fiets gelegenheid.

Juist in dit gedeelte van de polder nestelen nu nog ongestoord  de grutto, kluut en tureluur o.a. Deze vogels staan op het punt te verdwijnen, uit te sterven. dat mogen we niet willen en moeten we juist helpen voorkomen. Een prachtig gebied om te koesteren en zuinig op te zijn. Zonder wandel en fietsverkeer.

Reageren

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Is geen verbetering van het fietsnetwerk. Aantasting van natuur

Woensdag 30 jan 2019 om 15:44 door Naam bekend bij redactie
Reageren

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Het is een onlogische plek om een fietspad aan te leggen.

Donderdag 07 feb 2019 om 11:54 door Jan Commandeur

Als je van de Westdijk naar bijvoorbeeld de Uitweg wil zijn er al goede vebindingen, en andersom ook. Het is een stukje van niks en kost een hoop geld wat veel beter besteed kan worden.  De Woudpolder kan je van alle kanten bewonderen vanaf de fiets dit stukje van niks voegd niets toe. 

Reageren

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Zonde van geld en groen

Vrijdag 08 feb 2019 om 13:25 door Lars Valk

Het aanleggen van het fietspad kost behoorlijk wat geld. Tevens zal er ook verlichting geplaatst moeten worden wat geld en energie (nog meer geld) kost (naast licht vervuiling/niet donker). En het moet onderhouden worden, wat nog meer geld kost. En dat voor een gemeente met een van de grootste schulden van Nederland. En zonde van het groen voor stukje asfalt en/of beton. Er liggen al fietspaden en wegen die gebruikt kunnen worden.

Reageren

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Fietspad langs de Haansloot? Totale waanzin!

Vrijdag 08 feb 2019 om 17:01 door Wies van Eden

Wat een enorm frustrerend plan van de Gemeente Zaanstad, om door de prachtige Krommenieër Woudpolder een fietspad aan te leggen!

Totaal nutteloos en overbodig en een aantasting van het prachtige, weidse uitzicht over de polder, waar de natuur op haar mooist is met zeldzame (broed)vogels, planten en reptielen en waar vanaf de lente de koeien en schapen grazen.

Ik woon, nog niet zo heel lang in Krommenie, pal naast de Haansloot en heb vanuit het huis een prachtig uitzicht over de polder.Mede daarom ben ik hier komen wonen, en al dit moois gaat nu verpest worden door een fietspad? Die totaal niet nodig is, daar er een prima verbinding is vanaf de Rosariumlaan over de Zilverschoonlaan naar de Glennstraat. Ik las in een voorgaand argument dat de plannen voor een fietspad al spelen sinds 2006! Door de jaren heen is er alleen maar MEER behoefte gekomen naar natuur, groen en milieu, iets wat in Nederland steeds minder wordt. Dus koester de mooie polder en laat de plannen voor dat geldverslindende fietspad varen.

Ook las ik dat er geen handhaving kan plaatsvinden mocht het fietspad er wel komen....Is dit dan geen vrijbrief voor herrie makende, stinkende scootertjes? En al het zwerfvuil wat in de polder terecht zal komen uit de uitpuilende vuilnisbakken (die er vast ook zullen komen) Het zijn natuurlijk doem scenario's maar ik voorzie nu al dat dit zal gaan gebeuren....Als er nu al mensen zijn die in de zomernacht met hun opgevoerde buitenboordmotor door de Haansloot jakkeren, belooft dat niet veel goeds voor het fietspad zonder enig toezicht.

In een verslag, uit december 2018, over het fietspad las ik dat er een wijkmanager zou komen die omwonende van de Haansloot zou uitnodigen voor een informatiebijeenkomst.....nou, ik heb nooit iets gezien of gehoord. Ik, als stadse leek was dus totaal verbouwereerd toen ik in het Krommenieër krantje las over de absurde plannen van de Gemeente Zaanstad.

Ik hoop dat er een grote opkomst is bij het derde lagerhuisdebat op woensdag 27 februari a.s. en dat de gemeente inziet hoeveel tegenargumenten er zijn over het fietspad en zich nog eens goed gaan afvragen naar het nut ervan.

Reageren

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Verstoring van het leefmilieu

Zondag 10 feb 2019 om 10:58 door Yvonne Plekker

Een fietspad door dit gebied zal overlast gaan veroorzaken voor de weidevogels en de directe omgeving. Er is onvoldoende handhaving om de overlast te voorkomen of te handhaven. Hondenbezitters zullen eveneens gebruik gaan maken van dit pad wat tot gevaarlijke situaties zal leiden. Het is een onnodig geldverspillend project waar het merendeel van Zaanstad niet op zit te wachten.

Reageren

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Wie gaat er handhaven op dit fietspad?

Zondag 10 feb 2019 om 11:16 door Michiel Schultz

Wie gaat er handhaven op dit fietspad door het weiland? 

Voor wie wel eens een rondje over de westdijk loopt is het geen vreemd beeld dat de in de avond uren door de jeugd gegeten chips en cola dan wel bier de volgende ochtend in de sloot of in groenstrook langs de ham te vinden is. Wie gaat hier in het weiland controleren of opruimen? 

En mensen met honden die nu hun hond uitlaten langs de rosariumlaan bij het zwembad, gaan die ook voortaan over dit fietspad hun hond uitlaten in het weiland.  

En komt er verlichting langs het fietspad?  Want dat zou betekenen voor de dieren?  

Dus wie gaat er handhaven op dit fietspad? Of wordt dit het begin van de verloering van deze natuur?

Reageren

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Onnodige verstoring van de natuur.

Zondag 10 feb 2019 om 18:06 door Lydia Rol-Polderman

Wees toch eens trots en zuinig op wat er nog is!

Dat fietspad zal  de natuur alleen maar verstoren. 

Reageren

Er zijn nog geen reacties geplaatst.