Krommenie

  • 100% voor

veilige ontsluitingen voor alle verkeersdeelnemers

De huidige situatie is bijzonder onveilig, m.n. voor de zwakkere verkeersdeelnemers. De huidige ontsluitingswegen lopen door een woongebied en zijn daar onvoldoende voor geschikt. De Kruisstraat, Weverstraat en Padlaan worden hierdoor onleefbaar.

Reageren4 reacties
Zaterdag 19 jan 2019 om 10:30 door Bernhard Boot

De stelling is volkomen juist, maar ook hier geen echte oplossingen beschikbaar.

Zondag 20 jan 2019 om 20:01 door yvon Valk

In ieder geval de brug bij de Padlaan vernieuwen. Die is echt levensgevaarlijk

Maandag 21 jan 2019 om 19:38 door Naam bekend bij redactie

De brug bij de Padlaan verbreden want het is een drama voor fietsers, levensgevaarlijk! Moeten er eerst doden vallen?

Dinsdag 05 feb 2019 om 12:59 door Naam bekend bij redactie

Heel Krommenie Oost is wat betreft de ontsluiting van Krommenie nu al aan zijn max.

Dit vind ik een goed idee

Voeg bij de ontsluiting ook de Vlusch toe

Donderdag 31 jan 2019 om 19:42 door Naam bekend bij redactie

De bewoners van de Vlusch hebben ook veel last van de verkeersstroom in Krommenie. Ondanks de 30 km zone wordt er veel te hard gereden waar geen controle ( handhaving) op wordt gehouden. De drempels in de Vlusch veroorzaken grote last bij de bewoners. 

Reageren1 reactie
Donderdag 07 feb 2019 om 11:26 door Karin van Nieuwenhuizen

Dit kan deels worden opgelost door het blok in een richting ( ri Eikelaan) open te stellen. Het verkeer wat van het Mercuriusterrein komt hoeft zo niet meer langs de Vlusch om aan de andere kant van Krommenie te komen, via de Vaart en Provincialeweg zijn er immers 4 stoplichten die je tegenkomt. Vroeger was het Blok een 2 richting weg en vele malen drukker, waardoor de ruimte er is. Met de toename van woningbouw op het Mercuriusterrein zal dat een enige verspreiding geven.
Nog beter is de geplande ontsluiting van plan Willis / Krommenie Oost alsnog te onderzoeken.

Dit vind ik geen goed idee

Nog geen argumenten aanwezig.