Krommenie

  • 100% voor

Groenvoorziening

De groenvoorziening heeft de afgelopen 10 jaar een enorme vermindering gekend. Ook voor de toekomst zal veel groen bij de te bebouwen sportvelden verdwijnen. Hoe gaan de raadsleden daar in de toekomst mee om?

Reageren

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Dit vind ik een goed idee

groenvermindering

Zaterdag 19 jan 2019 om 10:14 door Bernhard Boot

door elke open stukje te bebouwen en door te weinig rekening te houden met het groen worden de leefomstandigheden in Zaanstad enorm verminderd. Denk hierbij niet alleen aan de mens (luchtkwaliteit) maar ook aan vogels, vlinders, vleermuizen en insecten.  Zaanstad zal dus veel aandacht moeten schenken aan het plaatsen van bomen en struiken in de overgebleven stukjes.

Reageren3 reacties
Zondag 20 jan 2019 om 01:29 door Naam bekend bij redactie

De groenvoorziening is geen prioriteit bij de gemeente daar is al veel op ingeteerd.
Het onderhoud vergt veel meer mankracht.
Na nieuwe bestratingen van de wijk liggen de overhoop gehaalde perken groen er leeg bij.
En andere stroken zien er overwoekerd uit.
Hoe goed zorgen wij voor onze omgeving?
Onderhoud van ons groen is een beter visiteplaatje dan wat dan ook voor Zaanstad!

Zondag 27 jan 2019 om 07:57 door Naam bekend bij redactie

Ook is er verbetering in het onderhoud van de groenvoorziening hard nodig. Broedende vogels worden van hun nest gemaaid. Ja in Krommenie zijn nog steeds broedplekken van roofvogels, behalve als hun bomen worden gekapt, zoals bij het zwembad en langs de vele wateren en straten.

Vrijdag 08 feb 2019 om 17:44 door Naam bekend bij redactie

Misschien kan de gemeente geveltuintjes stimuleren in woonwijken. Tegel eruit, plantje erin. BV stokrozen uitdelen. Of bloemenzaad. Ook meer bloemen in bermen.

Groene corridors handhaven

Woensdag 30 jan 2019 om 15:49 door Naam bekend bij redactie

Ook hier worden steden/dorpen aan elkaar gebouwd. Groene corridors tussen dorpen dienen behouden te blijven voor de natuur (denk aan behoud grutto), en recreatie

Reageren

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

De afgelopen decennia is teveel groen verloren gegaan

Donderdag 14 feb 2019 om 12:07 door Rob Velt

In de afgelopen decennia heeft de gemeente elk parkje en plantsoentje uit bezuinigingsoverwegingen verloren laten gaan. De gemeentelijke plantsoenendienst zie ik niet meer in plantsoenen schoffelen. Er worden teveel bomen gekapt en worden stukjes groen bebouwd. Juist in deze tijd waarin de gemeente bij de burgers aandringt om hun verharde erven weer te vergroenen, ligt het juist bij de overheid om in het publieke domein meer te zorgen voor groen en dat te onderhouden. Dus, gemeente, pak je rol als het gaat om verdroging tegen te gaan en te zorgen dat er door meer groen ook meer CO2 aan dat groen wordt gebonden waardoor ook nog eens de klimaatdoelstelling wordt bevorderd.

Reageren

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Dit vind ik geen goed idee

Nog geen argumenten aanwezig.