Krommenie

  • 100% voor

Betere ontsluiting van verkeer , dan pas grotere bouwplannen

De vekeerscirculatie loopt steeds vaker vast door te weinig goede uitvalswegen . 

Voor plan Willes werd gebouwd werd er gesproken over een extra brug over de Nauernasevaart , die is er nooit gekomen maar wel word er steeds meer gebouwd.

Reageren8 reacties
Maandag 14 jan 2019 om 19:49 door Marion Tilleman

Eens. Als inwoner van de Wilhelminastraat sta ik geregeld vast, als ik met de auto het dorp uit wil. Als ik met de fiets ga, dan is het ondanks de aanpassingen (lijnen en kleur) van de brug over de vaart met gevaar voor eigen leven.

Dinsdag 15 jan 2019 om 11:58 door Naam bekend bij redactie

De Vlusch is ook levengevaarlijk voor fietsers, te smal voor doorgaand auto verkeer. Er gaat natuurlijk veel naar Willis maar meer dan de helft van het autoverkeer gaat rechtdoor en linksaf naar de Noorderham, Krommeniedijk en Krommenie.
Het is een nu gewoon een verkeerd alternatief voor rijden over de N203 met al die files in de spits.

Zaterdag 19 jan 2019 om 10:29 door Bernhard Boot

Uiteraard is de stelling juist, helaas volstrekt onhaalbaar. De ruimte is er niet en de drang/dwang om meer huizen te bouwen is te groot.

Zaterdag 19 jan 2019 om 11:04 door Jan Burger

Meer huizen kan wel terwijl er geen ruimte is ?? M.i. indien er geen ruimte beschikbaar is voor het ene dan is dat er voor het ander ook niet ?
Dwang voor het bouwen kan niet groter zijn de de veiligheids stelling van de bewoners.

Zaterdag 19 jan 2019 om 21:13 door Peter Hartog

Volkomen eens met de reactie van dhr. Burger. Inhakend op de reactie van dhr. Boot, ben ik geneigd te zeggen “Schiet andermans ideeën niet op voorhand af als onhaalbaar”. De Gemeente komt inderdaad pas achteraf met vragen over meedenken over bestaande problemen en suggerdeerde eerder een brug te bouwen over De Vaart.
(Vrijwel) gerealiseerde huizenbouw op Hondemahof, De Fortuin en De Posterijen telt totaal 200 woningen.
Toekomstige bouwplannen behelzen 350 woningen op het Chromosterrein.
Daarvoor is de huidige ontsluitingsbrug over de Vaart totaal ongeschikt..
Als regeren vooruitzien is, doet men er als verantwoordelijke goed aan (ruime!) ontsluitingsmogelijkheden te realiseren. Denkend aan het krappe wegennet in Saendelft, is dit een schrikbeeld.

Zaterdag 26 jan 2019 om 12:45 door Ruud Mantel

Zonder een goede verkeerscirculatie blijft het een drama. Die brug hadden ze allang moeten aanleggen door willis en laten aansluiten op de rosarium. Helaas levert huizenbouw geld op, goede infrastructuur kost veel geld.

Maandag 28 jan 2019 om 20:15 door Cisca Bakker

Een onderwerp dat hoog op de agenda moet, wat mij betreft

Dinsdag 05 feb 2019 om 12:52 door Naam bekend bij redactie

Ik vraag me af of de Gemeente Zaanstad weet (1) wat de geschatte toename van de verkeersintensiteit na de voltooiing van de geplande nieuwbouwprojecten is (2) of de huidige infrastructuur hierop is berekend en (3) wat het aantal verkeersbewegingen dat hier uit voortkomt voor effect heeft op de leefbaarheid van Krommenie en voldoet dat aan de geldende normen (voor geluidsoverlast, luchtvervuiling, CO2 emissie, fijnstof)

Dit vind ik een goed idee

Logestiek.

Woensdag 23 jan 2019 om 15:04 door Naam bekend bij redactie

Eerst logistiek uitwerken dan bouwplan.

Wordt hier in Nederland vaak vergeten.

Ook bij het nieuwe plan Hain weer het geval.

Wanneer leren wij hiervan.  

Reageren1 reactie
Donderdag 07 feb 2019 om 10:59 door Karin van Nieuwenhuizen

Krommenie Oost staat regelmatig vast voor de brug over de Vaart naar de snelweg toe, er was een nieuwe ontsluiting beloofd bij de bouw van plan Willis indertijd. Bij het verder ontwikkelen van Krommenie Oost ) lees Mercuriussterrein, Vaartdijk )is er of een bredere brug noodzaak of een extra ontsluiting van die kant van Krommenie. Het verkeerscirculatieplan is daar geen verbetering in geweest, mijn advies is om het Blok eenrichting verkeer toe te staan en de Parklaan de andere kant op zou daarbij een iets verlichting kunnen geven op de Eikelaan/Weverstraat ri stoplichten naar Provincialeweg en het Padlaan wat nu vaak stilstaat met alle gevolgen van dien voor de oude kern.

Dit vind ik geen goed idee

Nog geen argumenten aanwezig.