Krommenie

Wat vind jij belangrijk in Krommenie? Voeg je gespreksonderwerp toe. 

Gespreksonderwerpen

De groenvoorziening heeft de afgelopen 10 jaar een enorme vermindering gekend. Ook voor de toekomst zal veel groen bij de te bebouwen sportvelden verdwijnen. Hoe gaan de raadsle...

Na 45 jaar nog geen oplossing gevonden.Geld is de enige  reden dat hier nog niets is uitgekomen.Politiek een blunder,  kan nog hersteld worden zie de wegen langs Utrecht en de w...

Wat wordt de toekomstige situatie op het industrieterrein? hier bestaat veel onduidelijkheid bij bewoners en ondernemers. Er ontstaat onrust, waarom duurt het zolang voordat dez...

Het wachten op de trein is op dit station zeer onaangenaam doordat het weer, met name wind, hier vrij spel heeft. 

De vekeerscirculatie loopt steeds vaker vast door te weinig goede uitvalswegen . Voor plan Willes werd gebouwd werd er gesproken over een extra brug over de Nauernasevaart , die...

Geen tegen argumenten gevonden.

De huidige situatie is bijzonder onveilig, m.n. voor de zwakkere verkeersdeelnemers. De huidige ontsluitingswegen lopen door een woongebied en zijn daar onvoldoende voor geschik...

Geen tegen argumenten gevonden.

De miserabele toestand van de trottoirs in de wijk de Zuiderham te Krommenie. Zelf ben ik ernstig geblesseerd geraakt waardoor ik erg beperkt ben geworden. Het wordt met lapmidd...

Dit is toch niet meer van deze tijd. Verhuis deze naar het Openluchtmuseum in Enkhuizen of Arnhem.Is er geen beter alternatief anno 2019!?Trof er recent veel zwerfafval en kledi...

Zwerfafval in gemeentelijke plantsoenen en op de straat (ook restanten vuurwerk van oud-en nieuw) blijft maandenlang liggen. M.n. de fietsroute van Scholieren naar het sportveld...

Er wordt aan de Marslaan drugs gedeald, drank genuttigd en geluidsoverlast veroorzaakt. Daaropvolgend wordt er ook veel vuil achtergelaten. Om dit probleem op te lossen is handh...

Op het huidige spoor gaat ongeveer vier keer per uur een trein richting Amsterdam. Tijdens spits zijn de treinen zeer vol, tot overvol met een korte trein of bij treinuitval. He...

Kan er een opgang rechtstreeks vanaf de Rosariumlaan naar de BIEB gerealiseerd worden.  Men steekt over, vanuit het centrum gezien, via het zebra overpad,  dan door het gras en ...

Na voltooiing van de geplande nieuwbouwprojecten zal pas aan ons blijken wat het aantal verkeersbewegingen dat hieruit is voortgekomen voor effect heeft op de leefbaarheid in Kr...

Krommenie Noord ligt pal onder de aan/afvliegroute van de Zwanenburg- en Polderbaan van Schiphol.Dit veroorzaakt duidelijk ernstige overlast zoals cijfers van de GGD aantonen. E...

'Uitweg en Krommeniedijk'Het zou fijn zijn als Gemeente Zaanstad het te hard rijden aanpakt betreffende de " Uitweg en Krommeniedijk " beide wegen zijn smal. Maak er een 30 km z...

Op Krommeniedijk  lopen er regelmatig baasjes te  wandelen met hun  hond die niet is aangelijnd., wat gevaarlijke situaties kan opleveren.  Mag iedereen daar hun hond los laten ...

Vanaf station Krommenie is het best donker vanaf de Jupiterstraat richting Waliglaan voor fietsers en voetgangers langs de sloot met te smal voetpad. Wellicht dubbele lantaarnpa...