Lagerhuisdebat Krommenie

Op woensdag 27 februari heeft het Lagerhuisdebat voor inwoners van Zaanstad plaatsgevonden. Het debat is een idee van de Zaanse gemeenteraad. Zij willen graag weten wat er leeft en speelt onder inwoners. Ook wil de raad mensen die ze anders niet zien of horen op een andere manier bij het gesprek betrekken. Deze keer was het debat in Krommenie in buurtcentrum de Pelikaan. Binnenkort zal een verslag van het debat op deze website geplaatst worden.

Momenten voorafgaand aan het Lagerhuisdebat:

De Praat Mee site is de plek waar u uw stelling / onderwerp in kunt brengen. Onderwerpen die u van belang vindt om in het Lagerhuisdebat te bespreken met raadsleden en andere inwoners.
- Vanaf 10 januari 2019 kunt u stellingen inbrengen op de thema's Zaanstad Algemeen en Krommenie
- Vanaf 28 januari 2019 kunt u stemmen op onderwerpen tot en met 15 februari
- De stellingen waarop het meest is gestemd c.q. gereageerd worden besproken op 27 februari. Dit zijn de volgende stellingen:

Stelling 1

Op de website PraatMee is veel gereageerd op de aanleg van een fietspad langs de Haansloot. Voor- en tegenstanders presenteren argumenten en spreken daarbij veelvuldig over enerzijds het prachtige gebied en anderzijds rust voor de natuur. De wijk heeft veel moois te bieden, iemand noemt het fietspad een laatste ontbrekende schakel in het fietsroutenetwerk van fietspaden. Iemand anders geeft aan dat vogels last zullen hebben van burgers die op deze wijze van de natuur willen genieten. Is het zo dat genieten van de natuur op gespannen voet staat met natuurbehoud en -bescherming? Of moeten we trots zijn op al het moois dat de wijk te bieden heeft en dit toegankelijker maken? 

De stelling is: Genieten van de natuur kan prima samengaan met natuurbehoud en -bescherming.

Stelling 2

Op de website PraatMee is veel gereageerd op het thema verkeersontsluiting en verkeersveiligheid. Een aantal mensen geeft aan dat de verkeersveiligheid onder druk staat. Ook wordt er gesproken over de noodzaak voor betere ontsluiting of, in de praktijk, simpelweg meer asfalt. Een ander gaat zelfs zo ver door te stellen dat er eerst een betere ontsluiting van het verkeer moet komen in Krommenie voordat er nieuwe bouwplannen worden gemaakt. Waar we landelijk in veel gemeenten waarnemen dat andere vormen van mobiliteit belangrijker worden brengt dit ook de vraag hoe Zaanstad hier mee om zou moeten gaan. Blijft de auto voor burgers net zo belangrijk of kan de gemeente een ander beleid ontwikkelen? 

De stelling is: De gemeente moet autobezit in Zaanstad ontmoedigen.

Stelling 3

Op de website is er veel gereageerd op het thema groen in de wijk. Velen geven aan dat er in de afgelopen jaren veel groen verloren is gegaan of het onderhoud ondermaats is. Een burger neemt waar dat er teveel bomen worden gekapt en stukjes groen bebouwd.

Daarnaast kent de gemeente het adoptiegroen zodat burgers het onderhoud overnemen van de gemeente. Willen bewoners dat groen meer prioriteit krijgt? 

De stelling is: De gemeente moet investeren in het openbaar groen in Krommenie.

Stelling 4

Enkele jaren geleden zijn de wijkloketten gesloten. Iedereen moet hierdoor naar Zaandam reizen voor zaken die aan het gemeenteloket geregeld moeten worden. Iemand reageert op de site door te stellen dat de gemeente klantvriendelijk moet te zijn en bewoners niet moet opzadelen met een tijdrovende klus. Anderzijds stelt iemand dat decentralisatie geld kost en er ontzettend veel te regelen is via Zaanstad.nl of via 14075.

De stelling is: Zaanstad Noord moet een apart gemeenteloket krijgen!


Het Lagerhuisdebat vindt plaats in buurtcentrum De Pelikaan, Kervelstraat 185-A in Krommenie

Inloop om 19.30 uur

Start debat: om 20.00 uur

Hier treft u de gespreksverslagen aan van het Lagerhuisdebat van Zaandam-Zuid en Rooswijk

Thema's

Heb jij een onderwerp / stelling over Zaanstad in het Algemeen? Hier kun je deze stelling als gespreksonderwerp plaatsen.