Rooswijk

  • 100% voor

AED

BELANGENVERENIGING HUISEIGENAREN HARPSTRAAT TE ZAANDIJK 


Aan: Gemeentebestuur van Zaanstad Postbus 2000, 1500 GA Zaandam Van: Belangenvereniging Huiseigenaren Harpstraat te Zaandijk Datum: 9 november 2018

Onderwerp: Lagerhuisdebat op 12 december 2018

Geacht college van B&W,

Onlangs troffen wij uw huis-aan-huis verspreide uitnodiging aan om deel te nemen aan een “Lagerhuisdebat” op 12 december as. Ten behoeve van die bijeenkomst verzocht u ons om daarvoor stellingen aan te dragen.

Onze vereniging vertegenwoordigt de belangen van 76 woning eigenaren van aan de Harpstraat. Een overgrote meerderheid van de bewoners is ouder dan 65 jaar en dat zorgt voor een “vergrijsde buurt”. Ouderen lopen een groter (gezondheids)risico’s. Vooral hartfalen is een risico dat bij ouderen veelvuldig voorkomt.

Het is van groot belang dat bij het optreden daarvan zo snel mogelijk op de juiste wijze kan worden gehandeld/ingegrepen om het risico van terstond overlijden zo gering mogelijk te doen zijn. Daarom pleiten wij ervoor, dat de gemeente “vergrijsde buurten” faciliteert, door op een centrale plaats in zo’n buurt een AED (defibrilator) te installeren en te onderhouden. Onder “vergrijsde buurten” verstaan wij die sociaal samenhangende buurten in Zaanstad, waarin het aandeel van 65-plussers hoger is dan 50% .

Omdat wij graag bijdragen aan de discussie over de mogelijkheden daartoe is onze stelling:

“In vergrijsde buurten moet de gemeente AED’s plaatsen en onderhouden”. 

Graag zouden wij deze stelling (mede) willen verdedigen tijdens de debatavond op 12 december. Graag horen wij van u of u onze stelling in het debat zal inbrengen.

Met vriendelijke groet,

P. de Haan, voorzitter

Reageren

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Dit vind ik een goed idee

AED kan levens redden

Zaterdag 24 nov 2018 om 18:24 door Naam bekend bij redactie

Een AED kan levens redden, zeker in een wijk als deze,  die wat meer vergrijst is.

Reageren

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Dit vind ik geen goed idee

Nog geen argumenten aanwezig.