zorgplicht gemeente Zaanstad tegen overlast houtrook in woonwijken

Als gevolg van zeer veelvuldig en ondeskundig stoken met houtkachels wordt de gezondheid van inwoners van bepaalde woonwijken, waar dit veel en vaker voorkomt,  zwaar op de proef gesteld.  Van met  name kinderen , chronisch zieken en ouderen wordt de gezondheid nog zwaarder aangetast. Veel mensen weten niet dat de 5% houtstokers in Nederland net zoveel CO2 en fijnstof  verspreiden ( en dit tot 700m in diameter in de directe omgeving)  als alle personenauto's in geheel Nederland bij elkaar om maar eens een vergelijking te trekken.  De gemeente heeft hierin een zorgplicht en zou met spoed wetgevende maatregelen in de APV moeten opnemen tegen structurele overlastgevers.  In de gemeentewet is een artikel waarbij tegen overlast gevende inwoners maatregelen kunnen worden getroffen maar hier wordt t.a.v. dit onderwerp geen gebruik van gemaakt. Nu er door URGENDA  (in Nieuwsuur) deze week een rechtszaak is gewonnen tegen de staat t.a.v. de CO2 uitstoot, zou er nu actief gehandeld kunnen gaan worden.

Waarom is er nog niks gebeurd?  Door  Milieudefensie en het Longfonds wordt er wel ingang gezocht bij de gemeente over dit onderwerp, maar tot nu toe, is dit een zaak van lange adem. Het wordt nu tijd voor actie en besluiten nemen.

De politie,  afd. Handhaving van de gemeente en de GGD kunnen -vaak tot hun grote frustratie- niet optreden !!!!!

Omdat er geen wetgeving is …………..   En dit kan zo gemakkelijk geregeld worden in de APV !!!!!

Gespreksonderwerpen

Heeft u een goed gespreksonderwerp?