Wat is de invloed van de doortrekking A8 - A9 voor de omwonenden?

De snelste en minst vervuilende oplossing

Maandag 27 feb 2017 om 18:25 door LTJB Werkgroep A8 - Coenbrug

De doortrekking van de A8 naar de A9 kan helemaal niet, welke variant je ook kiest. Daarvan is Zaandammer David Sluis overtuigd. Hij pleit ervoor om een streep door alle plannen tot nu toe te halen en een gedurfde nieuwe variant uit te werken: een snelweg ín het Noordzeekanaal.

 Sluis houdt zich de laatste tijd intensief bezig met de fijnstofproblematiek in Zaandam en omstreken vanuit een actiecomité uit de Zaandamse Boerenjonkerbuurt. De buurt wil dat de overlast van de snelweg A8 vermindert. Die is nu al te groot, vindt de buurt, en daar komt geen verbetering in als de A8 wordt doorgetrokken naar de A9. Nu bekijkt de provincie samen met de gemeenten in de regio een drietal varianten. Maar welke variant er ook uitrolt, het knelpunt zit aan het begin. Bij de Coenbrug. Sluis: ,,In de Corridorstudie Amsterdam-Hoorn van het ministerie wordt dat ook aangestipt.’’ In de studie staat: ’De capaciteit van de A8 ter hoogte van de Coenbrug is mede door de brugopeningen niet toereikend en er is vertraging bij knooppunt Zaandam. Deze knelpunten worden veroorzaakt door verkeersstromen vanuit de regio Alkmaar, de noordelijke IJmond en het noordelijk deel van de Zaanstreek.’ En dat wordt er niet beter op met de A8-A9: ’Geconstateerde knelpunten worden groter als de verbinding A8-A9 wordt gerealiseerd’.

 Dat is volgens Sluis ook de reden dat het Rijk niet meebetaalt aan de doortrekking. ,,Het is geen oplossing, het probleem wordt alleen maar groter.’’ Hij denkt dat een rigoureus alternatief wel soelaas biedt en de verkeersinfarcten op de A8, A7 en A9 deels kan wegnemen: ,,Waarom geen weg ín het Noordzeekanaal? Er is ruimte genoeg, het kanaal is gemiddeld 260 meter breed. Ter vergelijking: de nieuwe zeesluis wordt slechts zeventig meter breed. Er is langs het kanaal nauwelijks bebouwing. En misschien betaalt het Rijk dan wel mee.’’

 Is Sluis niet te laat met zijn idee? Er zijn - na jarenlange discussie - al zeven varianten nauwkeurig bekeken, zoals de optie om de bestaande weg langs het Noordzeekanaal uit te breiden. Een provinciewoordvoerder laat weten dat een variant van een weg ín het kanaal nooit is ingediend en dus niet is onderzocht. Wel is uitbreiding van de N246 bekeken. Na een doorrekening bleek volgens de provincie dat deze optie niet bijdroeg aan de oplossing. En de leefbaarheidsproblemen in Krommenie zouden er ook niet mee opgelost worden, aldus de provincie.

Reageren

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Log in om te reageren.

Reageer op dit argument

Plaats een reactie

Reacties (0)

Geen reacties op dit argument.