Werkgroep A8 - Coenbrug zet zich in voor een beter leef klimaat langs A8

  • 71% voor
  • 29% tegen

Wat is de invloed van de doortrekking A8 - A9 voor de omwonenden?

Reageren

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Log in om te reageren.

Dit vind ik een goed idee

Oplossing, een snelweg ín het Noordzeekanaal!

Maandag 27 feb 2017 om 18:23 door LTJB Werkgroep A8 - Coenbrug
Reageren1 reactie
Vrijdag 08 jun 2018 om 17:18 door Naam bekend bij redactie

Ook wij maken ons grote zorgen. Waar het om de gezondheid gaat van de zaankanters gaan de microfoons uit.
Ik mis in alle schetsen de ondertunneling.
Kostbaar maar een groot cadeau voor Zaanstad. Dat is echt toekomst bestendig. Ondertunneling is als inpolderen, je krijgt er Land bij. Ruimte voor woningen, parkeren, groen, De nadelige gevolgen van stress en luchtkwaliteit worden hiermee teruggedrongen. Zaanstad en de ontwikkeling van het Noord zee kanaal krijgen een mondaine uitstraling. Het water en de haven is juist de parel van Zaandam. Ik stel voor flinke ondertunneling van de knooppunten Coenbrug en Joop den Uylbrug. Goed voor de ontwikkeling van de toekomstige woningen in de Achtersluispolder en het HEM terrein. Koester het water. Water brengt ook rust. Of ga er onder door.

Log in om te reageren.

De snelste en minst vervuilende oplossing

Maandag 27 feb 2017 om 18:25 door LTJB Werkgroep A8 - Coenbrug

De doortrekking van de A8 naar de A9 kan helemaal niet, welke variant je ook kiest. Daarvan is Zaandammer David Sluis overtuigd. Hij pleit ervoor om een streep door alle plannen tot nu toe te halen en een gedurfde nieuwe variant uit te werken: een snelweg ín het Noordzeekanaal.

 Sluis houdt zich de laatste tijd intensief bezig met de fijnstofproblematiek in Zaandam en omstreken vanuit een actiecomité uit de Zaandamse Boerenjonkerbuurt. De buurt wil dat de overlast van de snelweg A8 vermindert. Die is nu al te groot, vindt de buurt, en daar komt geen verbetering in als de A8 wordt doorgetrokken naar de A9. Nu bekijkt de provincie samen met de gemeenten in de regio een drietal varianten. Maar welke variant er ook uitrolt, het knelpunt zit aan het begin. Bij de Coenbrug. Sluis: ,,In de Corridorstudie Amsterdam-Hoorn van het ministerie wordt dat ook aangestipt.’’ In de studie staat: ’De capaciteit van de A8 ter hoogte van de Coenbrug is mede door de brugopeningen niet toereikend en er is vertraging bij knooppunt Zaandam. Deze knelpunten worden veroorzaakt door verkeersstromen vanuit de regio Alkmaar, de noordelijke IJmond en het noordelijk deel van de Zaanstreek.’ En dat wordt er niet beter op met de A8-A9: ’Geconstateerde knelpunten worden groter als de verbinding A8-A9 wordt gerealiseerd’.

 Dat is volgens Sluis ook de reden dat het Rijk niet meebetaalt aan de doortrekking. ,,Het is geen oplossing, het probleem wordt alleen maar groter.’’ Hij denkt dat een rigoureus alternatief wel soelaas biedt en de verkeersinfarcten op de A8, A7 en A9 deels kan wegnemen: ,,Waarom geen weg ín het Noordzeekanaal? Er is ruimte genoeg, het kanaal is gemiddeld 260 meter breed. Ter vergelijking: de nieuwe zeesluis wordt slechts zeventig meter breed. Er is langs het kanaal nauwelijks bebouwing. En misschien betaalt het Rijk dan wel mee.’’

 Is Sluis niet te laat met zijn idee? Er zijn - na jarenlange discussie - al zeven varianten nauwkeurig bekeken, zoals de optie om de bestaande weg langs het Noordzeekanaal uit te breiden. Een provinciewoordvoerder laat weten dat een variant van een weg ín het kanaal nooit is ingediend en dus niet is onderzocht. Wel is uitbreiding van de N246 bekeken. Na een doorrekening bleek volgens de provincie dat deze optie niet bijdroeg aan de oplossing. En de leefbaarheidsproblemen in Krommenie zouden er ook niet mee opgelost worden, aldus de provincie.

Reageren

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Log in om te reageren.

Argument toevoegen

Dit vind ik geen goed idee

In N-Hol is de milieubelasting het grootst langs de Coentunnel weg!

Maandag 27 feb 2017 om 18:19 door LTJB Werkgroep A8 - Coenbrug
Reageren

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Log in om te reageren.

Argument toevoegen