Verbeteren van wonen, winkelen en ondernemen in Zaandam.

Petitie om zwaar en gemotoriseerd verkeer in Centrumgebied te verminderen

Het Centrumgebied en met name de Westzijde, Vinkenstraat en Stationsstraat worden tot op heden gebruikt als sluiproutes door auto’s en vrachtauto’s waardoor deze straten niet meer aantrekkelijk zijn om te wonen en te ondernemen. De straten worden veel te zwaar belast door verkeer en staan te verpauperen. Ooit waren deze straten het aanzien van Zaandam en waren het de duurste en aantrekkelijkste straten. Vandaag de dag is daar weinig van over en vooral de Westzijde is enorm verpauperd.

Zolang deze straten een doorgangsoute zijn van de Provinciale weg naar de Vincent van Goghweg en Peperstraat en visa versa, en we toelaten dat er zwaar verkeer doorheen rijdt, kunnen we herinrichten wat we willen, maar dan staat de Westzijde over 10 jaar vol met auto’s en onze kozijnen zijn grijs van het fijnstof.

Het lijkt wel of ons stadsbestuur denkt dat het in het centrum van Zaandam alleen om mobiliteit gaat en niet om het winkel- en woongenot. Het centrum heeft als functie een fijn verblijfgebied te zijn en geen doorgangsroute. Ook de nieuwe plannen van de herinrichting van de Westzijde zullen niet helpen om het vele verkeer tegen te gaan. Ondernemers trekken weg of zijn al weggetrokken (zie fundabussines), meer dan het gemiddelde staat te huur of te koop.

Ons stadsbestuur denkt nog steeds dat bewoners en ondernemers de doorstroming en bereikbaarheid van auto’s boven het winkel- en woongenot stelt. Het tegendeel is waar: de stad wordt leefbaarder zonder bussen en (vracht)auto’s, en zal daardoor aantrekkelijker en uiteindelijk drukker bezocht worden. Ondernemers zullen terugkeren op de Westzijde en op deze wijze zal de verpaupering vanzelf worden opgelost. Kopenhagen is hier het beste voorbeeld van, maar ook Madrid en Gent en nog dichterbij, Amsterdam. Momenteel worden in Amsterdam straten afgesloten voor motorvoertuigen, eenrichting gemaakt of alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer.

1    Fietsverkeer.

Het ontwerp moet fietsers omarmen. Zorg dat bezoekers op de fiets komen. Dit kan door een aantrekkelijke fietsroute te creëren van en naar het centrum.  Richt de Westzijde en de Vinken-, Zeemans- en Stationsstraat in als fietsstraat en geef hen voorrang op bussen en auto’s. Ook voor de dagelijks honderden schoolgaande kinderen zou dit een groot voordeel zijn. Denk vanuit fietsoogpunt.

2 Autoverkeer.

De inrichting dient zodanig te zijn dat autoverkeer op de Westzijde en Stationsstraat ontmoedigd wordt. De verblijfsfunctie moet op nummer 1 staan. De weginrichting is nu ontworpen op een zo groot mogelijke verkeersafhandeling wat niet prettig is voor het publiek. Het verkeer moet niet door het hele centrum rijden maar zijn weg vinden (in parkeergarages) aan de buitenkant. Maak het overige centrum permanent autovrij met evt. ontheffing voor bewoners en ondernemers.

3 Vrachtverkeer.

Er rijden tot op heden zware vrachtauto’s door de Stationsstraat om o.a. de Action en de Dirk van de Broek te bevoorraden en dat hoeft niet want ze steken af. Door een verbod (met evt. venstertijden) in te stellen voor zwaar verkeer op Stationsstraat en de Westzijde tot aan de Klokbaai kan dit sluipverkeer worden voorkomen. Ook kan dit gedeelte dan als 30 km/u-zone worden ingericht wat de kwaliteit ten goede komt.

4    Busverkeer.

In de huidige situatie gaan er dagelijks ruim 240 bussen door de Vinkenstraat. Het knooppunt Beatrixbrug/GedempteGracht/Dam is erg onaantrekkelijk terwijl dit een prachtig pleintje zou kunnen zijn. Durf  de bussen hier toch eens vanaf te halen. De haltes Peperstraat en Station kunnen overstapplaatsen worden. De bussen rijden dan in een lus. In het centrum rijdt een (elektrische) pendel die de Bushaltes maar ook de Westzijde, de parkeergarages en de Burcht kan verbinden.

Wij dagen het Stadsbestuur uit om het verdere ontwerp van ons mooie centrum te bekijken vanuit de beleving van het wandelende en fietsende publiek en bewoners. En niet slechts vanuit het standpunt van het (vracht)verkeer. Deze 4 punten verdienen het om meegenomen te worden in de verdere uitwerking.

Gespreksonderwerpen

Heeft u een goed gespreksonderwerp?