Op weg naar (elektrische) fluisterboten in Zaanse polderwateren

Onze Zaanse polderwateren worden op veel plaatsen onveilig gemaakt door bootjes, voorzien van te zware benzinemotoren. Gevolg overlast voor mens en milieu, w.o. ook flora en fauna.

Verzoek: onderzoek naar haalbaarheid van verbod op benzinemotoren en het uitsluitend toestaan van met de hand of elektrisch aangedreven vaartuigen. Twee vliegen in 1 klap: rust in onze polders en inspelen op energietransitie.

Zo mogelijk in overleg met naburige gemeenten. 

Gespreksonderwerpen

Heeft u een goed gespreksonderwerp?