De import van arbeidsmigranten verstoort de arbeidsmarkt.

Bij deze.
Uitgesproken tijdens een volle Raadsvergadering in het Zaanse Stadhuis op 14 Maart 2018 tijdens het ZON-gemeenteraadsdebat. Tevens gecommuniceerd met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en met diverse politieke partijen, op gemeente niveau en landelijk.

De Expat-regeling is belasting-vrijstelling voor buitenlandse werknemers over de eerste 30% van hun inkomen, een regeling bedoeld voor kader-personeel van multinationals, met een maximale termijn. Uitzendbureaus zoals OTTO en TempoTeam faciliteren grote werkgevers bij de import van arbeidsmigranten als goedkope productiekrachten.
Feit is dat arbeidsmigranten uit EU-landen zoals Polen en Spanje een restitutie op de Sociale lasten krijgen, omdat ze op papier niet permanent in Nederland wonen. De uitzendbureaus faciliteren zo de grote werkgevers om de Sociale Lasten te ontwijken. Otto en TempoTeam doen dit in Zaandam oa bij HFG , de Hilton Food Group aka vleesleverancier van Albert Heijn. Deze arbeidsmigranten krijgen voorrang in het rooster, en de overgebleven autochtone arbeiders krijgen het schamele restant. Het extra verdienmodel van deze uitzendbureaus is kamerverhuur aan deze arbeidsmigranten. De Nederlandse arbeiders hebben het nakijken. Het resultaat: verstoring van de arbeidsmarkt in de Zaanstreek; meer WW-ers en een hogere belasting van de Bijstand = dalende koopkracht en sociale misère in de Zaanstreek. Het parasitaire gedrag van deze soort werkgevers verstoort de arbeidsmarkt en ondermijnt het Sociale Stelsel. De Rijksoverheid loopt op jaarbasis zeker 500 miljoen Euro mis aan Sociale Lasten, tel daarbij op de extra uitgaven aan WW en Bijstand. 

Het is hoog tijd dat de import van arbeidsmigranten verboden wordt.

Zaanstad moet bedrijven aanspreken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De uitzendbureaus OTTO en TempoTeam moet men geen kamerverhuur vergunningen geven, want dat faciliteert de import van arbeidsmigranten.

Bij deze,

Hoogachtend,

Arnaud Moos

Gespreksonderwerpen

Heeft u een goed gespreksonderwerp?