Zuiddijk toevoegen aan het plangebied en de Burcht mooier maken.

Ook de Zuiddijk is deel van het centrum Zaandam. Niet alleen de Burcht. Denk aan een opstapplaats aan de kade, leuke Zaanse huisjes op de Dijk en veel leuke en goede winkels.

Gespreksonderwerpen

De parkeerplaats op de Burcht verkleinen en op de Burcht een mooi park maken. Dit verhoogt de leefbaarheid en brengt klanten terug aan de Zuiddijk. Mits wordt gehandhaafd op ove...

Geen tegen argumenten gevonden.

Op de Burcht kunnen appartementen worden gebouwd aan de kade, met ondergronds parkeren.De winkels die nu in de Peperstraat zitten kunnen naar de Burcht of naar de Westzijde; van...

Geen tegen argumenten gevonden.

De Burcht mooier maken en op zondagochtend schoonvegen met een veegwagen. Bewoners zijn nu op zondagochtend zelf de rommel aan het opruimen (glas, etensresten, lachgascapsules).