Woningbouw

Voor de hele regio ligt er een woningbouwopgave van 300.000 woningen. De gemeente Zaanstad onderzoekt of zij daarvan met 20.000 woningen een substantieel deel voor haar rekening kan nemen. De tijd van grote nieuwbouwontwikkelingen in de polder, zoals Saendelft, ligt inmiddels achter ons. De opgave moet nu zoveel als mogelijk in bestaand stedelijk gebied worden opgelost.

Eén van de gebieden waar nu al een deel van deze opgave plaats vindt, is het centrum van Zaandam. In het gebied zijn in het kader van het Inverdan-project al verschillende woningbouwplannen ontwikkeld of in ontwikkeling. Concrete bouwplannen zoals in Zaans Hout ten westen van het station en de woontoren op de Rozengracht zorgen nu al voor extra woningen in het centrum.

Het centrum van Zaandam bestaat grotendeels uit laagbouw. Verdichting in het centrum met extra woningen zou betekenen dat hier meer hoogbouw nodig is.

Gespreksonderwerpen

  • 100% voor

Hoogbouw

Hoogbouw past prima in het gebied, maar dan moet wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan.

Nieuwe woningen in het gebied mogen niet ten koste gaan van winkels of andere voorzieningen die er nu in het centrum zijn.