Westzijde

Het zuidelijke deel van de Westzijde is een typische aanloopstraat van het stadshart. In het gebied tussen de Klokbaai en de Gedempte Gracht aan de Westzijde zijn veel winkels gevestigd. Daarnaast vind je hier dienstverlenende bedrijven, zoals uitzendbureaus, horeca en woningen. Maar er is ook veel leegstand. De Westzijde is ook een drukke straat, met voetgangers, fietsers, autoverkeer, parkeren en bussen. Het totaalbeeld van de Westzijde is nogal rommelig. De gemeente Zaanstad wil van de Westzijde een aantrekkelijke aanloopstraat maken en is al in gesprek met ondernemers in het gebied. Ook wordt de inrichting van de openbare ruimte de komende jaren gefaseerd aangepakt.

Gespreksonderwerpen

  • 100% tegen

Grotere winkels

 Om van de Westzijde een aangename aanloopstraat te maken is het nodig dat winkels meer vierkante meters vloeroppervlakte krijgen.

Om van de Westzijde een aangename aanloopstraat te maken is het nodig dat gebouwen gerestaureerd of vervangen worden.

Geen tegen argumenten gevonden.

Handhaaf de bussen s.v.p. Voor bejaarden heel nuttig!Wees reëel, men komt voor bepaalde dingen per auto. Zorg voor duidelijke aan- en afvoerroutes.

Geen tegen argumenten gevonden.

Het bestemmingsplan moet soepele randvoorwaarden geven voor bedrijvigheid aan huis. Dus zo min mogelijk eisen stellen die bedrijvigheid aan huis kunnen belemmeren.

Maak van het parkeerterrein naast nummer 18 een mooi park. Zoek aansluiting bij het Monet Atelier.Verbeter het beeld vanaf de Zaan en zoek de verbinding met de Zaan.