Kantoren

In 2007 is het vorige bestemmingsplan Inverdan vastgesteld door de gemeenteraad. In dit bestemmingsplan is veel ruimte in het centrum gereserveerd voor kantoren. Bijvoorbeeld in de strook tussen de Provincialeweg en het spoor. Door de economische crisis is de vraag naar nieuwe kantoorlocaties grotendeels verdwenen. Aan welke functies is op deze plekken  nu behoefte in het centrumgebied?

Gespreksonderwerpen

Op deze gebieden moet je woningen bouwen.

Op deze gebieden moet je parkeren houden.