Flexibel bestemmen

De gemeente Zaanstad krijgt regelmatig verzoeken om in het centrum de geldende bestemming te wijzigen. Bijvoorbeeld om van een leegstaand kantoorgebouw woningen te maken. Vaak is dit een langlopende procedure met veel onderzoeksverplichtingen. Door in een bestemmingsplan soepeler om te gaan met de regels, kan het omzetten van bestemmingen sneller en eenvoudiger.

Gespreksonderwerpen

Het is belangrijk dat gebouwen in het centrum makkelijk van bestemming kunnen veranderen.

  • 100% voor

Maatwerk

Het is belangrijk per gebouw te bepalen of er makkelijk van bestemming kan worden gewijzigd, dat moet jet niet voor een heel gebied in één keer regelen.

Geen tegen argumenten gevonden.