Bestemmingsplan Centrum Zaandam

Voor het centrum van Zaandam wordt binnenkort een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Afgelopen periode heeft dit gebied al een metamorfose ondergaan. Ook de komende jaren zijn nieuwe ontwikkelingen te verwachten.

Voordat we een ontwerp-bestemmingsplan gaan maken willen we van u weten wat u belangrijk vindt voor het bestemmingsplan. Al voor de formele juridische procedures van start gaan. Wij hebben de maanden mei-juli voor dit gesprek uitgetrokken. Dit kan gaan over waar wonen of winkels komen, maar ook wat op uw eigen perceel mogelijk is. Bijvoorbeeld of u mag uitbouwen. Er zijn 3 bijeenkomsten georganiseerd. Op 10 april was de startbijeenkomst. En op 17 mei en op 31 mei de themabijeenkomsten over ondernemen in het centrum en over wonen en leefbaarheid. Er worden nu geen bijeenkomsten meer georganiseerd.

Alle reacties worden verwerkt in een participatiedocument. Hierin staat welke reacties we hebben gekregen en wat we daarmee kunnen doen. Dit document wordt op deze website geplaatst, en toegestuurd aan iedereen wiens e-mailadres bij ons bekend is. Dit document is één van de bronnen waar het bestemmingsplan op wordt gebaseerd. Andere bronnen zijn bestaande rechten, concrete ontwikkelingen waar al een besluit over is genomen, vastgesteld beleid, milieu-eisen enzovoort. Wilt u dit document ook ontvangen? Stuur ons dan een e-mail o.v.v. ’houd mij op de hoogte’.

U leest hier meer achtergrondinformatie over het bestemmingsplan.

Projectfases

  • 1Ideeën verzamelen
    Afgerond
  • 2Ideeën verwerken
    In uitvoering

Thema's

Het terugdringen van leegstand is een manier om de aantrekkelijkheid van het stadshart van Zaandam te vergroten. Een plek waar nu veel leegstand is, is winkelcentrum De Rozenhof...

Ten westen van het station Zaandam ligt de Belt. De Belt is nu bestemd als park.De gemeente wil de groene parkfunctie van de Belt behouden, maar is benieuwd of de Belt volgens u...

Het zuidelijke deel van de Westzijde is een typische aanloopstraat van het stadshart. In het gebied tussen de Klokbaai en de Gedempte Gracht aan de Westzijde zijn veel winkels g...

Een manier om een centrum levendiger te maken is door er voor te zorgen dat er ook gewoond kan worden. Bijvoorbeeld in leegstaande etages boven bestaande winkels aan de Gedempte...

Ook de Zuiddijk is deel van het centrum Zaandam. Niet alleen de Burcht. Denk aan een opstapplaats aan de kade, leuke Zaanse huisjes op de Dijk en veel leuke en goede winkels.

De Zilverpadsteeg/Rozengracht is het gebied dat ligt tussen de Gedempte Gracht, de Dam en De Rozenhof. Het is nu een onprettige plek met leegstand en veel achterkanten van gebou...

Langs de Peperstraat staan op de begane grond veel winkelpanden leeg. Over de toekomst van“Centrum-Oost”, waaronder de Peperstraat, wordt in het kader van MAAK Zaanstad nagedach...

De gemeente Zaanstad krijgt regelmatig verzoeken om in het centrum de geldende bestemming te wijzigen. Bijvoorbeeld om van een leegstaand kantoorgebouw woningen te maken. Vaak i...

Voor de hele regio ligt er een woningbouwopgave van 300.000 woningen. De gemeente Zaanstad onderzoekt of zij daarvan met 20.000 woningen een substantieel deel voor haar rekening...

In 2007 is het vorige bestemmingsplan Inverdan vastgesteld door de gemeenteraad. In dit bestemmingsplan is veel ruimte in het centrum gereserveerd voor kantoren. Bijvoorbeeld in...

De gemeente Zaanstad wil zo vroeg mogelijk in gesprek me u, de gebruiker van een plangebied. Daarom horen wij graag wat u van deze werkwijze vindt en op welke manier wij u het b...

In het centrum van Zaandam worden diverse grote en kleine evenementen georganiseerd. Denk bijvoorbeeld aan de kermis op de Burcht. Maar ook de Rozengracht, de Gedempte gracht of...

Aan de Krimp (een zijstraat van de Czaar Peter straat in Zaandam) staat de (voormalige) PTT-centrale. Het gaat om een groot gebouw dat zijn functie heeft verloren. Dit pand zou ...

Het gemaal is best een bijzonder gebouw met een bijzonder interieur en funtie. Voor toeristen is dit echt iets heel bijzonders om te zien, twee grote pompen kunnen enorme hoevee...